Elkerliek vraagt begrip voor richtlijnen voor bezoekers

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2020 | Elkerliek vraagt begrip voor richtlijnen voor bezoekers

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Elkerliek vraagt begrip voor richtlijnen voor bezoekers

Verhit gedrag bemoeilijkt werk verpleegkundigen

 

In maart en april sloeg de eerste coronagolf hard toe in Brabant. Ziekenhuizen waren bijna niet meer in staat om de reguliere zorg nog te leveren, omdat alle medewerkers alles deden wat ze konden om de ernstig zieke Covid-19 patiënten te behandelen. Dankzij een sterke afname van het aantal besmettingen, kwam vanaf mei de reguliere zorg weer beschikbaar. De laatste weken groeit echter de bezorgdheid over de nieuwe toename van besmettingen. De waarschuwingen vanuit VWS en RIVM zijn helder. Ze onderstrepen dat iedereen in Nederland zich aan de richtlijnen moet houden om verspreiding te minimaliseren. Ook het Elkerliek wil daar maximaal aan bijdragen.

Eén bezoeker per patiënt

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vermijden, kan er tijdens bezoekuren in Elkerliek ziekenhuis maximaal één bezoeker bij de patiënt aanwezig zijn. We realiseren ons dat dit voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven en hun familieleden erg vervelend en beperkend is. Om daaraan tegemoet te komen, werd sinds eind juni toegestaan dat bezoekers elkaar buiten het gebouw afwisselden.

Helaas constateert het ziekenhuis een toename van ongewenste situaties: familieleden gaan gezamenlijk patiëntenkamers in, het afwisselen van bezoekers gebeurt niet buiten maar bij de patiënt en er ontstaat regelmatig groepsvorming van ‘wachtende families’ die geen anderhalve meter afstand houden. Verpleegkundigen zijn veel tijd kwijt met bezoekers hierop aan te spreken. Dit gaat ten koste van het uitvoeren van zorgtaken. De laatste tijd krijgen verpleegkundigen zelfs regelmatig te maken met geagiteerde bezoekers die verhit de discussie met hen aangaan. Ook patiënten valt dit op. Een patiënt vertelt anoniem: “Ze stonden met vier man langs het bed van mijn ‘buurvrouw’. Er was hier amper nog plek. En toen kwam er nóg iemand voor haar binnen. Naar anderhalve meter werd al helemaal niet gekeken. Ik dacht nog ‘dit kan toch niet zo?’ Ik was blij dat de verpleegkundige er wat van zei. Maar hoe zij daarna werd afgeblaft…. Ik schrok er van.”

Verpleegkundige of ‘politieagent’

Het gedrag van de bezoekers van de laatste weken stelt teleur, blijkt uit de woorden van prof. dr. Eveline de Bont, voorzitter raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis: “Maandenlang hebben onze verpleegkundigen, onder extreme omstandigheden, álles gegeven om ernstig zieke coronapatiënten goede zorg te bieden. Dag in, dag uit. Hun inspanningen werden ook in Helmond en de Peel gezien: er werd minutenlang dankbaar voor hen geklapt. Onze medewerkers, verpleging en medisch specialisten, zullen weer klaarstaan als een tweede golf zich onverhoopt aandient. Onze medewerkers willen goed kunnen zorgen voor de patiënten. Het helpt dan niet als ze gedwongen politieagent moeten spelen richting bezoekers. Zeker niet als die bezoekers vervolgens verbaal of zelfs fysiek geagiteerd of zelfs agressief naar hen worden. Het lijkt alsof iedereen al weer vergeten is, hoe waardevol en belangrijk zorgmedewerkers zijn voor de gezondheid van onze samenleving.”

Extra beveiligers zullen nu verpleegkundigen ondersteunen tijdens de bezoekuren. In het Elkerliek is een bezoekuur van 18.00 tot maximaal 19.30 uur. Tijdens dit bezoekuur handhaaft het Elkerliek nadrukkelijk één bezoeker per patiënt zonder tussentijdse afwisseling. Tegen een achtergrond van een stijgend aantal coronabesmettingen, zet het Elkerliek hiermee de veiligheid van medewerkers en patiënten nadrukkelijk op de eerste plaats.