Elkerliek start reguliere zorg stapsgewijs op

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2020 | Elkerliek start reguliere zorg stapsgewijs op

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Elkerliek start reguliere zorg stapsgewijs op

De afgelopen periode hebben we veel patiënten met corona in het Elkerliek opgevangen. Een groot aantal artsen en verpleegkundigen van de poliklinieken moest toen bijspringen op de corona-afdelingen, spoedeisende hulp en op de Intensive Care (IC). Doordat het aantal coronapatiënten daalt, is deze extra inzet de laatste weken veel minder nodig. Het is belangrijk dat nu ook de reguliere zorg zo snel mogelijk wordt opgestart, want langer uitstel van bepaalde behandelingen kan leiden tot ernstige complicaties. De Brabantse ziekenhuizen trekken hierin gezamenlijk op. 

Het opnieuw opstarten van de reguliere zorg verloopt voorzichtig en stapsgewijs. Zo kan het Elkerliek ook in de komende periode, als dat nodig blijkt, voldoende prioriteit blijven geven aan de opvang van coronapatiënten en spoedzorg.

Veilig en ‘corona-proof’

De randvoorwaarde voor deze herstart is vanzelfsprekend dat deze zorg veilig en ‘corona-proof’ is. Daarom treft het Elkerliek voorafgaand aan de herstart van de reguliere zorg, diverse maatregelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wachtruimtes en spreekkamers worden aangepast, zodat iedereen de ‘anderhalve meter’ regel en andere voorschriften zo goed mogelijk kan naleven. Ook de werkwijze bij de ontvangst en in de behandelkamers verandert. De route van patiënten die voor reguliere zorg naar het ziekenhuis komen, wordt gescheiden van de coronaverdachte en coronapositieve patiënten.

Medische noodzaak leidend

Het tempo van herintroductie van de zorg varieert per patiënten-doelgroep. Vanaf 28 april gaat het in eerste instantie om zorg waarbij geen OK- en/of IC-capaciteit nodig is. Artsen maken op basis van medische noodzaak een afweging welke patiënten zij kunnen zien. Deze patiënten worden telefonisch uitgenodigd. Patiënten hoeven dus niet zelf naar het ziekenhuis te bellen. Het Elkerliek verwacht voorlopig zo’n 20% van de reguliere zorg in het ziekenhuis te kunnen aanbieden.

Zorg op afstand

Een deel van de zorg zal sowieso niet terugkeren binnen de muren van het ziekenhuis. Het nieuwe normaal in het ziekenhuis betekent namelijk ook: zorg op afstand als dat kan en in het ziekenhuis als het moet. De afgelopen periode is veel ervaring opgedaan met telefonische en videoconsulten. Deze zullen ook in de toekomst niet meer weg te denken zijn. Vanzelfsprekend geldt dat mensen met acute klachten altijd in het ziekenhuis terecht kunnen.