Elkerliek start nazorgtraject met app voor alle coronapatiënten

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2020 | Elkerliek start nazorgtraject met app voor alle coronapatiënten

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Elkerliek start nazorgtraject met app voor alle coronapatiënten

Een ziekenhuisopname in verband met corona heeft voor patiënten grote impact. Ze zijn verzwakt en hebben vaak te maken met uiteenlopende fysieke, cognitieve en psychische problemen. Om ervoor te zorgen dat deze patiënten ook na ontslag uit het ziekenhuis de juiste zorg, aandacht en ondersteuning krijgen, heeft het Elkerliek ziekenhuis een ‘corona nazorgtraject’ opgezet.

Zo houdt het ziekenhuis na ontslag frequent contact met de patiënt om te kunnen signaleren of er problemen spelen, waarvoor aanvullende zorg van belang is. Daarnaast geeft het nazorgtraject  patiënten houvast met behulp van een special ontwikkelde corona nazorg app. Deze app biedt ondersteuning op afstand. Zo krijgt men via de app informatie, praktische tips en oefeningen om het herstel te ondersteunen. Ook geeft de app inzicht wanneer het raadzaam is om hulp in te schakelen.

Begeleiding houdt niet op na ontslag uit ziekenhuis
Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt eerst even de gelegenheid om thuis te wennen aan de nieuwe situatie en te ervaren waar hij tegenaan loopt. Ongeveer twee weken na het ontslag is er het eerste telefonische contact met de patiënt. Een medewerker van de afdeling revalidatie neemt dan een korte vragenlijst met de patiënt door. Op basis daarvan krijgt de patiënt vervolgens advies op maat óf we verwijzen hem voor de juiste begeleiding naar één van onze zorgpartners in de regio, zoals een diëtist, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog of geestelijk verzorger. Zo kan deze zorg zo dicht mogelijk bij huis worden geboden. Zijn de problemen complex of multidisciplinair? Dan komt ook de revalidatiearts en/of longarts vanuit het ziekenhuis in beeld. Een maand later wordt er nogmaals contact met de patiënt opgenomen. Men bespreekt met de patiënt hoe het gaat, controleert of de juiste behandelingen zijn ingezet (of wellicht al zijn afgerond) en geeft waar nodig nog aanvullend advies.

Maatwerk
Het hele nazorgtraject is volledig op de persoonlijke behoefte van de patiënt afgestemd. “Zo proberen we patiënten te ondersteunen bij het verdere herstel en ook na de opname in het ziekenhuis voor de patiënt klaar te staan”, aldus Elske Berkvens, fysiotherapie-wetenschapper in het Elkerliek.

Meer informatie vindt u op de Elkerliek behandelapp pagina.