Nieuwe energie voor samenwerking in regio in zorgnetwerken

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2019 | Nieuwe energie voor samenwerking in regio in zorgnetwerken

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Nieuwe energie voor samenwerking in regio in zorgnetwerken

Minisymposium De juiste zorg op de juiste plaats

Symposium netwerkzorg Helmond en De Peel trekt meer dan 130 belangstellenden


Hoe zorgen we met elkaar dat we in de regio Helmond en De Peel goede, betaalbare zorg kunnen blijven bieden? Dat is een enorme uitdaging voor alle zorgorganisaties in de regio. De wil om die uitdaging samen op te pakken, is er duidelijk. Meer dan 130 bestuurders en zorgprofessionals van ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg, gemeente, zorgverzekeraars en andere regionale (zorg)partijen waren dinsdagavond aanwezig bij het door het Elkerliek georganiseerde minisymposium over netwerkzorg in de regio Helmond en De Peel, ‘De juiste zorg op de juiste plaats’.

Eveline de Bont, bestuurder van het Elkerliek, trapte af met een schets van de noodzaak om anders te denken, te doen en te organiseren. In de regio Helmond en de Peel groeit de zorgvraag de komende jaren waarschijnlijk bovengemiddeld met 4 procent per jaar. Terwijl de arbeidsmarktkrapte die nu al gevoeld wordt de komende jaren waarschijnlijk niet minder zal worden. Én er wordt vanaf volgend jaar een stevige rem op het beschikbare budget gezet. ‘Reisgenoten’, sprak ze de aanwezigen toe, ‘Dat kunnen we geen van allen alleen oplossen, dat moeten we echt samen doen.’

Succesfactoren

‘Wordt de zorg met netwerkzorg beter, goedkoper en leuker?’, wierp Pim Valentijn, adjunct-directeur van training- adviesbureau Essenburgh de vraag op. Dat kán volgens hem wel als je kijkt naar succesvoorbeelden uit (vooral) het buitenland. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. ‘Samenwerking in de zorg mislukt in 70% van de gevallen. Hoe kunnen jullie bij die 30% horen?’ Hij nam de aanwezigen mee door de factoren die cruciaal zijn bij succes. Beseffen dat een echt netwerk maken van zorgaanbieders iets anders is dan een project. Stoppen met vage begrippen die iedereen anders kan uitleggen. Beginnen met de uitkomsten: wat wil je bereiken als het om kwaliteit van zorg, gezondheid en kosten gaat?
Goede wil van zorgprofessionals die nauw samen gaan werken is niet genoeg. Echte netwerken ontstaan ‘topdown’, het systeem en de organisatie moeten ook als netwerk functioneren en er moeten systemen doorbroken worden. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen, er is in binnen- en buitenland veel te ‘jatten’, dat je kunt vertalen naar je eigen situatie. Betrek je patiënten actief? Ben je bereid je data met elkaar te delen? En wie wil en durft financieel verantwoordelijk te zijn voor het resultaat? En misschien wel het belangrijkste: ‘Je kunt het nog zo mooi verzinnen, het gaat ook om cultuur, gedrag en belangen. Conflicten zijn belangrijk. Wat haal jij en wat haal ik? Dat moeilijke gesprek wordt vaak uit de weg gegaan, maar is een belangrijke succesfactor’, aldus Pim Valentijn.

Mooie voorbeelden

Er kwamen mooie voorbeelden voorbij van de goede wil en eerste belangrijke stappen in denken en doen vanuit de netwerkgedachte. Marian van Engelenburg van Savant vertelde over ‘Samen sterker in de keten’, waarbij het doel is om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk zorg thuis te bieden, waarvoor ze anders naar het ziekenhuis moeten. Revalidatiearts Nicole Maas van Libra en Elkerliek vertelde over de zorg voor mensen na een beroerte als ze weer naar huis gaan.
Ook het Longnetwerk voor astma/COPD patiënten, Spoedzorg, het Hartnetwerk, Jij/Wij zorg werden genoemd als mooie voorbeelden.

Huisarts Merijn Godefrooij: We zijn goed bezig, hebben leuke ideeën, maar het is nog zoeken naar wát we samen echt anders willen doen. Waar worden we allemaal blij van? Het zal hier en daar zeker ook pijn gaan doen. Vertrouwen we elkaar dan genoeg, durven we dan naar het grotere belang te kijken? Wat zijn we allemaal bereid te investeren en eventueel op te geven? Hoe doorbreken we systemen?

‘Het systeem’ is zowel financieel als qua organisatie nog niet ingericht op netwerkzorg en daarmee een veel genoemd probleem. Net als het feit dat het nog steeds niet goed lukt om patiëntgegevens onderling soepel uit te wisselen. Patrique Dankers, als patiënt, ondernemer en Europees kampioen bankdrukken een van de sprekers: ‘Je kunt veel redenen bedenken om daarom níet samen te werken, maar er zijn er ook genoeg om het wel te doen.’ Met een aantal eigen ervaringen illustreerde hij wat er te winnen is.

Steeds meer energie

Het symposium maakte duidelijk dat de wil om samen de zorg in de regio Helmond en De Peel anders te gaan organiseren er is. ‘Je merkt het laatste jaar dat het echt begint te leven. Iedereen zoekt elkaar op in de regio. Eerst voelde het als iets dat is opgelegd door het landelijke Hoofdlijnenakkoord, nu krijgen we er steeds meer energie van. Steeds meer medisch specialisten zien het als een kans om de zorg fijner voor de patiënt te maken, onze dagelijkse praktijk efficiënter en daarmee uiteindelijk ook ons werk leuker’, vertelde Rinske van Koningsveld, neuroloog en bestuurslid van het medisch specialistisch bedrijf van het Elkerliek. Sportarts Rhijn Visser en ambassadeur van netwerkzorg sloot af: ‘We staan pas aan het begin. Laten we gewoon starten, met z’n allen durven. En soms moeten we misschien een beetje stout zijn.’

Het symposium stond onder leiding van Robin de Ruiter, kwartiermaker zorgvernieuwing in het Elkerliek. Meer weten over netwerkzorg? Neem dan contact met hem op via rderuiter@elkerliek.nl