Veelgestelde vragen EPDWat is een EPD?

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het Elkerliek ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij. Met dit EPD kunnen alle medewerkers die daartoe bevoegd zijn medische gegevens inzien en met elkaar uitwisselen. Zo zijn uw actuele medische gegevens snel op te vragen en in te zien op een veilige en betrouwbare manier

Wat is het voordeel van het werken met een EPD in het Elkerliek ziekenhuis?

Het elektronisch vastleggen van uw gegevens verhoogt de veiligheid en kwaliteit van uw zorg. Zorgverleners kunnen snel en betrouwbaar over uw actuele gegevens beschikken en de gegevens onderling uitwisselen. Doordat uw medische gegevens digitaal beschikbaar zijn, zijn ze voor al uw behandelaars altijd op iedere computer in te zien in het ziekenhuis. Hierdoor hoeft u niet elke behandelaar opnieuw dezelfde, waardevolle informatie te geven. Gegevens die eenmaal zijn geregistreerd, worden meervoudig gebruikt. Het EPD helpt onze zorgprofessionals ook om de zorg strakker te plannen en beter af te stemmen op uw specifieke situatie.

Welke (medische) gegevens staan in het EPD van het Elkerliek ziekenhuis?

Allereerst bevat het EPD uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast staan in het EPD uw medische gegevens, zoals de voorgeschiedenis, ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën etc. Kortom: het EPD geeft zorgverleners toegang tot medische gegevens die nodig zijn om u goed te helpen.

Wie kunnen mijn EPD-gegevens inzien?

Alle zorgverleners die een behandelrelatie hebben, hebben toegang tot uw EPD. Aan iedere zorgverlener in het Elkerliek ziekenhuis zijn rollen en bevoegdheden toegekend op basis van de functie. Elke handeling die zij verrichten in het EPD wordt geregistreerd.

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens. Het EPD is van het Elkerliek ziekenhuis en is dus geen onderdeel van het landelijk EPD.

Mag het Elkerliek ziekenhuis mijn patiëntgegevens opslaan in een EPD?

De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd. Als zorgverlener is het Elkerliek ziekenhuis op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om medische patiëntendossiers bij te houden. Dat mag ook digitaal.

Kan ik mijn EPD inzien, laten aanpassen of vernietigen?

U heeft het recht uw EPD in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Zie ook Opvragen van uw medisch dossier.

Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens via een EPD?

De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daar voldoet het Elkerliek ziekenhuis aan. Om uw privacy te waarborgen, is het gebruik van ons EPD op verschillende manieren beveiligd. Zorgverleners kunnen niet zomaar toegang verkrijgen tot een EPD, maar hebben hiervoor een speciale pas en een wachtwoord nodig. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien. Het EPD houdt nauwlettend bij wie welke gegevens op welk moment heeft ingezien. Door dit toezicht wordt eventueel misbruik snel gesignaleerd.

Hoe werkt digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders?

Zie hiervoor het filmpje over Gegevens Uitwisseling Tussen Zorgaanbieders (GUTZ).

Mag mijn familie mijn EPD inzien?

Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijke machtiging hebben. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het EPD van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van deze kinderen nodig voor inzage.

Wat gebeurt er met mijn papieren dossier?

Uw papieren dossier wordt ingescand en als bijlage toegevoegd aan uw digitale dossier. Er is een bewaarplicht van 15 jaar.