PatiëntveiligheidHelp mee aan uw veilige behandeling!

Om de patiëntveiligheid in het Elkerliek ziekenhuis te vergroten zijn patiëntveiligheidskaarten ontwikkeld. Op deze kaarten staat hoe u een bijdrage kunt leveren aan de veiligheid van uw behandeling. Het ziekenhuis is en blijft uiteraard verantwoordelijk voor het bieden van veilige zorg. Op de patiëntveiligheidskaarten staan tips en suggesties die twijfel of verwarring tijdens de behandeling kunnen voorkomen. Dit kan een positieve invloed hebben op uw veiligheid. Een beknopte versie hiervan is te zien in onderstaande animatie.

Een gesprek over uw eigen gezondheid is dikwijls lastig. Juist als het over u zelf gaat, kan u gemakkelijk iets ontgaan. Of u vergeet die ene belangrijke vraag te stellen. Toch is duidelijke informatie in de spreekkamer of bij opname een voorwaarde voor een goede behandeling. De arts heeft informatie van u nodig om vast te stellen wat er aan de hand is. Daarna vertelt hij/zij u van alles over de behandeling en de verwachtingen daarvan. Dat gebeurt allemaal in een korte tijd. Een goede voorbereiding op het gesprek met uw arts helpt. Hiervoor zijn vragen ontwikkeld die u helpen alert te zijn bij uw behandeling of opname.

De afbeeldingen en teksten zijn opgenomen in de folder ‘Help mee aan uw veilige behandeling’. Deze kunt u terugvinden in de folderrekken in het ziekenhuis of hier downloaden. Ook hangen er posters op de poliklinieken en in wachtruimtes. Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, vindt u de patiëntveiligheidskaarten tevens op uw kamer. De verpleging zal u hierop wijzen.

Kortom:

  • Patiëntveiligheidskaarten zijn er voor u
  • Bekijk onderstaande animatie
  • U wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren aan uw veilige behandeling
  • Neem de folder mee uit het rek en lees de teksten op de posters in het ziekenhuis
     

Geen video beschikbaar