OogheelkundeOogheelkunde

Wat is Oogheelkunde?

Ogen zijn een kostbaar bezit. Wanneer u een aandoening heeft aan uw oog, komt u terecht op de afdeling oogheelkunde. Daar wordt u behandeld door een team van oogartsen, optometristen, orthoptisten en technisch oogheelkundig assistenten.

De afdeling oogheelkunde van het Elkerliek ziekenhuis biedt oogheelkundige zorg die wordt verleend tijdens een poliklinisch bezoek, een dagbehandeling óf een klinische opname.

Wat kunt u verwachten?

De meeste verrichtingen van de oogartsen vinden poliklinisch plaats. Op locatie Deurne is een operatiekamer speciaal ingericht voor oogheelkundige ingrepen. Als na een ingreep  een opname noodzakelijk is, wordt u meestal opgenomen op verpleegafdeling 2A (dagopname / kortverblijfafdeling).

Naast negen oogartsen werken er in het Elkerliek ziekenhuis vier optometristen. Dit is een HBO opgeleide paramedicus. Een optometrist verricht oogmetingen en kijkt het oog na op afwijkingen en/of ziektes. Deze paramedicus biedt ondersteuning bij het spreekuur van de oogarts, maar hij of zij heeft ook zelfstandige spreekuren voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes of glaucoom. Ook komt u hier op controle na een staaroperatie. De optometrist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een oogarts.

Verder telt het Elkerliek ziekenhuis drie orthoptisten. Een orthoptist is een HBO opgeleide paramedicus die gespecialiseerd is in een specifiek deel van de oogheelkunde. Namelijk problemen op het gebied van samenwerking tussen de ogen. U komt bijvoorbeeld met een orthoptist in aanraking als u scheel ziet (strabismus) of dubbel ziet. Ook patiënten met hoofdpijn of leesklachten worden hier behandeld. Daarnaast behandelt de orthoptist veel kinderen. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de sterkte van een bril, het behandelen van een lui oog of begeleiding bij visusklachten.
 
Een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) is een MBO opgeleide paramedicus die de oogarts assisteert bij spreekuren en is betrokken bij de nazorg van patiënten. Daarnaast verricht de TOA oogmetingen en oogfunctie-onderzoeken zoals gezichtsveldonderzoeken en fundusfoto’s. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder supervisie van een oogarts.

Het kan ook zijn dat u tijdens een spreekuur in aanraking komt met een Oogarts in Opleiding (AIOS). Deze artsen in opleiding lopen acht maanden stage bij ons ziekenhuis. Ze draaien zelfstandig spreekuur en voeren operaties uit onder directe supervisie van een van de oogartsen.

In samenwerking met Lasik Centrum oogkliniek Nederland in Boxtel worden ooglaserbehandelingen uitgevoerd. De behandeling vindt plaats in Boxtel. Voor de voorbereiding en nazorg kunt u terecht in het Elkerliek ziekenhuis.

Specialisten

Dhooge, de heer drs. R.P.

Oogarts

Le Blanc, mevrouw drs. L.M.P.

Oogarts

Oosterhout, de heer drs. E.C.A.A. van

Oogarts

Camp, de heer drs. P.L. van de

Oogarts/ Netvlieschirurg

Verkerk, de heer drs. S.

Oogarts

Pronk, mevrouw drs. A.E.

Oogarts

Nguyen, de heer drs. H.T.

Oogarts

Roosen - Snellen, mevrouw drs. E.L.M

Oogarts

Seré, mevrouw drs. M.

Oogarts

Jong- van Wieringen, mevrouw P.M.M. de

Physician assistant oogheelkunde

Daoud, mevrouw S.

Physician assistant i.o.

Uum, mevrouw V. van

Orthoptist

Steen, mevrouw S. van der

Orthoptist

Waegemakers, mevrouw I.

Optometrist

Tran-Rutjens, mevrouw M.F.M.

Orthoptist en Optometrist

Walhout, de heer M. L.J.

Optometrist

Asten, mevrouw M. van

Orthoptist

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig voor de oogarts?
Voor iedere specialist in het ziekenhuis hebt u een verwijzing nodig. Zolang de oogarts u structureel laat terugkomen, heeft u geen nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig.

Ik kom voor de eerste maal bij de oogarts. Mag ik zelf met de auto rijden?
De kans bij een bezoek aan de oogarts is altijd aanwezig dat uw ogen gedruppeld dienen te worden. Dit is omdat de oogarts uw ogen dan beter kan onderzoeken. Indien er een vervolg afspraak gepland moet worden, kunt u altijd aan de oogarts vragen of druppelen dan nodig is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze folder “Weg en wijs polikliniek oogheelkunde”.

Ik heb een afspraak bij de oogarts voor mijn kind. Waar moet ik rekening mee houden?
Afhankelijk van de klachten is de kans groot aanwezig dat bij dit bezoek gedruppeld gaat worden om onderzoek beter mogelijk te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze folder “Weg en wijs voor kinderen bij de oogarts”.

Hoe kan ik mijn medische gegevens opvragen bij de oogarts?
Uw medisch dossier kunt u opvragen bij de afdeling Cliëntenbelangen, clientenbelangen@elkerliek.nl, 0492-59 51 04. Voor meer informatie betreffende uw medische gegevens verwijzen wij u naar de ziekenhuisbrede folder “Medische gegevens”.

Ik ben elders bij een oogarts behandeld, maar wil overstappen naar het Elkerliek Ziekenhuis. Wie vraagt mijn gegevens op?
U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uw medische dossier in het ziekenhuis waar u behandeld werd, volgens het daar geldende opvraag protocol.

Moet ik mijn contactlenzen uit doen als ik een afspraak heb bij de oogarts?
Nee, u mag uw contactlenzen in laten. Het zou prettig zijn als u de gegevens mbt de sterkte van de lenzen, een contactlensdoosje en een reservebril meeneemt.

Wat zijn de kosten van mijn behandeling?
Meestal wordt dit pas bekend na uw bezoek aan de oogarts, en als de vraagstelling en diagnose van de behandeling bekend zijn. U kunt dan ook contact opnemen met afdeling Zorgadministratie van het Elkerliek Ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten van uw behandeling

Wat kost een rijbewijskeuring?
RBW keuring zonder verdere aanvullende onderzoeken € 80,00.
RBW keuring met aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld Gezichtsveldonderzoek € 100,00.

Wordt het aanmeten van een nieuwe bril bij een optometrist vergoed?
Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering, u kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor de belastingaangifte heb ik een uitdraai nodig van al mijn oogheelkundige bezoeken van afgelopen jaar. Hoe kan ik deze opvragen?
U kunt hier voor een email sturen naar helpdeskzorgadministratie@elkerliek.nl met vermelding van reden van verzoek, en kopie van uw identiteitsbewijs bijgevoegd.

Polikliniek Oogheelkunde

De oogartsen houden zowel op locatie Helmond als Deurne spreekuren. Beide poliklinieken bevinden zich op de begane grond. In Helmond en in Deurne houden de oogartsen dagelijks spreekuur.

Volg in het ziekenhuis de borden ‘Oogheelkunde’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken via de polikliniekassistente.

Locatie:
Helmond en Deurne

Telefoon:  
Helmond: 0492-59 59 52 
Deurne:  0493-32 89 12

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur