Toestemming delen medische gegevensIn uw elektronisch patiëntendossier staat belangrijke informatie over uw klacht/ aandoening en de behandeling. Om u de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat al uw zorgverleners, dus ook zorgverleners buiten het Elkerliek ziekenhuis, uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Om informatie uit uw dossier met externe zorgverleners te delen, hebben we uw toestemming nodig.

Informatie delen met andere zorgverleners (opt-in)

Alleen met uw toestemming kan het Elkerliek gegevens, zoals een overzicht van uw klachten/ aandoeningen, of welke medicijnen u gebruikt, aan andere zorgverleners beschikbaar stellen. Uw informatie wordt alleen gedeeld als dat nodig is voor uw behandeling. Heeft u toestemming gegeven, dan hebben al uw zorgverleners snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Informatie delen ten behoeve van dataverwerking (toestemming)

Voor sommige behandeltrajecten maakt het Elkerliek gebruik van een externe partij om onderzoek te kunnen doen naar uw ervaringen over (de uitkomsten van) de ontvangen zorg. Dit onderzoek gaat over uw ervaringen en is dus niet anoniem. Ook hiervoor hebben we daarom uw toestemming nodig.

Hoe borgen wij uw privacy?

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Uitwisseling van uw medische gegevens kan daarom ook alleen met zorgverleners van samenwerkende zorgorganisaties. Aanvullend daarop moet er een actieve behandelrelatie met u zijn én moet u toestemming hebben gegeven.

Voor het uitwisselen van medische gegevens gebruiken zorgverleners beveiligde netwerken of een beveiligde portaalomgeving. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen gebruik maken van een beveiligd netwerk of portaalomgeving.

Hier vindt u een actueel overzicht van de samenwerkende zorgorganisaties en meer informatie over de beveiligde netwerken (XDS en LSP) en de portaalomgeving.

Wel of geen toestemming

U bent vrij om wel of geen toestemming te geven. U kunt ook toestemming geven met een specifieke einddatum. U kunt uw keus ook op elk moment wijzigen. Welke keus u ook maakt, u hoeft nooit een reden op te geven.

Let op: als u geen toestemming geeft, of uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet (meer) inzien.

Hoe kunt u uw keuze aangeven?

U kunt zelf uw voorkeur registreren via het patiëntenportaal MijnElkerliek. Via MijnElkerliek kunt u uw medische gegevens zelf inzien, maar ook al uw afspraken. Daarnaast kunt u ook uw eigen gegevens wijzigen, inclusief uw voorkeuren met betrekking tot het delen van uw medische gegevens. Ga hiervoor naar MijnElkerliek.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om uw keuze aan te geven met het toestemmingsformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie en elke poli balie. Lever dit (geprinte en) ingevulde formulier weer in bij de receptie of poli balie en uw keuze zal daarna verwerkt worden in uw elektronisch patiëntendossier.

Vanaf het moment dat uw keuze geregistreerd is via MijnElkerliek, of via de verwerking van uw toestemmingsformulier mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Zie ook