logo

ERCPDatum: ……………………………………………………………
Tijd: …………………………………………………………… uur

U kunt zich melden bij de receptie in de centrale hal.

Inleiding

Binnenkort krijgt u een ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie). Dit is een röntgenonderzoek van de afvoergang(en) van de galwegen. Een MDL-arts (maag, - darm, leverarts) voert dit onderzoek uit. Een goede voorbereiding op dit onderzoek is belangrijk. In deze folder vindt u meer informatie. Uw partner of uw familielid kan niet aanwezig zijn bij het onderzoek.  

Wat is een ERCP?

Een ERCP is een endoscopisch onderzoek dat onder röntgendoorlichting plaatsvindt. Met behulp van een flexibele slang, endoscoop en röntgendoorlichting kunnen afwijkingen aan de galwegen en alvleesklier opgespoord worden. Sommige patiënten worden meteen behandeld. Deze behandelingen worden uitgevoerd door kleine instrumenten of hulpmiddelen door het werkkanaal van de endoscoop op te schuiven. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis.  

Het onderzoek gebeurt onder röntgenstraling; bent u zwanger of mogelijk zwanger, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de Endoscopieafdeling.  

Belangrijke informatie om te melden bij de verwijzend arts     

  • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek worden gestaakt. 
  • Als u een contrast allergie heeft
  • Als u een ICD of Pacemaker heeft.
  • Als u diabetes/suikerziekte heeft.

Als u insuline spuit, moet u minimaal één week van tevoren met de diabetesverpleegkundige/behandelend arts overleggen hoeveel insuline u moet spuiten op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek. Wij vragen u om uw insulinepen en insuline mee te nemen. 

Belangrijk om te weten

Om een ERCP te kunnen doen, wordt u kortdurend opgenomen in het ziekenhuis. In de meeste gevallen mag u de dag na het onderzoek weer met ontslag. Neem uw toiletspullen en nachtkleding mee.  

Nuchter

Voor het onderzoek moet  u vanaf 07.00 uur ’s ochtends nuchter blijven, dit houdt in dat u niets mag eten en drinken en dat u niet mag roken. 

Voor 07.00 uur mag u nog een licht ontbijt bijvoorbeeld 2 sneetjes brood met mager beleg.

Dag van het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie op de locatie Helmond. U krijgt daar te horen op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen. Indien u al weet op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen kunt u zich daar op het afgesproken tijdstip melden.  

Voorbereiding op de afdeling

De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en bereidt u voor op het onderzoek. Er wordt bloed bij u afgenomen en u krijgt een infuus in de rechterarm. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met het bed naar de afdeling Radiologie gebracht.  

Het onderzoek

U ligt tijdens het onderzoek op uw linkerzij of buik, met uw linkerarm achter de rug. Wanneer u een kunstgebit draagt, moet u dit vooraf uit doen. 

U krijgt een bijtring in de mond die met een bandje om uw hoofd op zijn plaats wordt gehouden. Voor dit onderzoek krijgt u sedatie zodat u zo min mogelijk merkt van het onderzoek. Omdat u medicijnen gaat krijgen worden er de nodige controles uitgevoerd. De endoscoop wordt via de mond ingebracht tot aan de galwegen, deze bevindt zich in de dunne darm. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.                   

Na het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd deelt u de voorlopige uitslag mee. De arts noteert de voorlopige uitslag ook op het nazorgformulier. De definitieve uitslag krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De medicijnen die u toegediend krijgt, veroorzaken ook na het onderzoek nog enige sufheid en vergeetachtigheid. U moet na het onderzoek nog even uitslapen. U wordt in bed naar de dagverpleging gebracht. De verpleegkundige daar voert de nodige controles bij u uit. Vanuit de dagverpleging gaat u weer naar uw eigen kamer. U kunt na het onderzoek wat last hebben van keelpijn. 

Eten en drinken na het onderzoek

U mag tot 1 uur na het onderzoek niet eten, drinken of roken. Daarna mag u weer heldere dranken drinken. Indien dit goed gaat krijgt u een licht verteerbare maaltijd. 

Risico’s en complicaties

Hoewel een ERCP doorgaans een veilig onderzoek is, loopt u het risico op een complicatie. De complicaties die voor kunnen komen zijn ontsteking van de alvleesklier, ontsteking van de galweg, bloeding of scheurtje bij de galweg.  Als bij u een complicatie optreedt, kan het zijn dat u langer opgenomen moet worden. 

Contact opnemen

Het is belangrijk dat u contact opneemt bij onderstaande klachten:

  • ernstige buikklachten;
  • koorts (temperatuur hoger dan 38.5 graden); 
  • zwarte, plakkerige sterk ruikende ontlasting. 

Tijdens kantooruren belt u met de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492-59 59 79. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492-59 55 71. De telefoonnummers staan ook op het nazorgformulier.

Verhinderd

Mocht u, om welke reden ook, verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Endoscopieafdeling. 

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de polikliniek van de Internisten/MDL-artsen, of de Endoscopieafdeling. Bij dringende vragen na het onderzoek die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Interne geneeskunde/MDL

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
END-12304
Laatst bewerkt: 10-1-2024