CliëntenraadDe Cliëntenraad is er voor u!

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een Cliëntenraad zoals voorgeschreven door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Hierbij is het belangrijk dat alle cliënten de zorg en aandacht krijgen die nodig is met als streven dat de cliënt tevreden is over de algehele geboden zorg.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende 7 leden: mw. A. van Alphen (voorzitter), dhr. J. Dijkstra, dhr. R. de Haas (vice-voorzitter), mw. H Jalink, mw. S. de Groot, mw. W. van Os en dhr. H. Peters. De cliëntenraad wordt ondersteund door mw. E. van Asselen als ambtelijk secretaris.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over het te voeren beleid en op bepaalde onderdelen van het beleid heeft de Cliëntenraad instemmingsrecht. De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen het Elkerliek ziekenhuis en de gezondheidszorg nauwlettend en kijkt kritisch naar de gevolgen daarvan voor de cliënten. U kunt hierbij denken aan:

 • Algeheel welzijn van en zorg voor de patiënt, hieronder valt onder andere de voeding en de verzorging tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
 • Algemeen beleid zoals bezoektijden en parkeertarieven.
 • Maatschappelijke en geestelijke bijstand.
 • Adviesrecht bij de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

Uw mening is nodig

Voor het werk van de Cliëntenraad is het belangrijk dat de Cliëntenraad weet hoe cliënten (en bezoekers) de kwaliteit van de zorg in dit ziekenhuis beoordelen:

 • Waarover zijn cliënten ontevreden;
 • Hoe denken cliënten dat de zorg beter georganiseerd kan worden;
 • Wat waarderen de cliënten.

De Cliëntenraad hoort graag uw ervaringen. Iedere suggestie of opmerking van u is welkom. Zo helpt u de Cliëntenraad om, namens de cliënten, de Raad van Bestuur van het ziekenhuis nog beter te kunnen adviseren waar en hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.

De Cliëntenraad is bereikbaar:

 • per post:
  Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis
  Postbus 98
  5700 AB. Helmond
 • per e-mail:
  clientenraad@elkerliek.nl
 • per telefoon:
  0492 - 59 51 04.

De Cliëntenraad is er niet voor het behandelen of oplossen van individuele klachten of problemen. Daarvoor kunt u terecht bij een medewerker van de afdeling Cliëntenbelangen.