Werkwijze pijncentrumU ontvangt een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Deze verwijzing wordt beoordeeld door de pijnspecialist. Na beoordeling ontvangt u een vragenlijst en komt u op de wachtlijst. Mocht er bij het pijncentrum geen mogelijkheid zijn voor een behandeling dan wordt uw verwijzer hiervan op de hoogte gesteld.

De volgende patiënten worden met voorrang opgeroepen voor een eerste polibezoek:

  • Pijn bij kanker (tijdens werkdagen binnen 72 uur gezien door pijnspecialist)
  • Complex regionaal pijnsyndroom (binnen 14 dagen gezien)
  • Pijn bij acute gordelroos (max. 4-6 weken bestaand; na telefonisch overleg met huisarts of medisch specialist)
  • Pijn bij acute wervelinzakking (max. 10 weken bestaand; binnen 14 dagen gezien)

Als uw huisarts of specialist vindt dat u eerder moet worden gezien, dan neemt hij of zij contact op met de pijnspecialisten.

Naast de pijnspecialisten worden veel patiënten ook nog door andere disciplines binnen het ziekenhuis gezien voor hun pijnklachten, bijvoorbeeld bij de neuroloog of fysiotherapeut. Die verschillende disciplines hebben indien nodig overleg. 

De afgelopen vijf jaar hebben we de behandelingsmogelijkheden steeds verder uitgebreid, helaas is het nu nog zo dat we niet alle patiënten binnen vier weken kunnen zien. We doen uiteraard onze uiterste best deze wachtlijst zo kort mogelijk houden.