ActueelDigitale zorgcoaching Elkerliek i.s.m gemeemte Helmond

28 mei 2020

Persoonlijke digitale zorgcoaching

De corona-pandemie zorgt voor grote veranderingen in de zorg en dus ook in het Elkerliek ziekenhuis. De afgelopen tijd heeft het Elkerliek veel ervaring opgedaan met telefonische afspraken, videobellen en e-consults. Zo kon het ziekenhuis zorg aan niet-coronapatiënten blijven bieden. Naast zorg in het ziekenhuis blijft zorg op afstand (Elkerliek@home) een belangrijk onderdeel van het ‘nieuwe normaal’. Vorig jaar is het Elkerliek al gestart met zorgvernieuwing en digitalisering van zorg, maar door de coronacrisis is dit in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Het Elkerliek start daarom nu samen met de gemeente Helmond een proef om patiënten met een darmaandoening via een digitale coach te monitoren en te coachen.

Persoonlijke digitale zorgcoach

Het gaat om persoonlijke, digitale coaching en monitoring op afstand voor patiënten met de chronische darmziekten Crohn en Colitis ulcerosa. Objectieve informatie en metingen en specifiek daarop afgestemde tips en handreikingen helpen de patiënt om beter om te gaan met zijn aandoening. Periodieke digitale checks brengen de ervaren klachten duidelijk in beeld.

Met deze nieuwe werkwijze behoren veel ‘standaard controleafspraken’ voor deze groep patiënten tot het verleden. De digitale informatie die op afstand verzameld is, geeft beter inzicht wanneer een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk of zinvol is. Voor de patiënt erg waardevol, omdat hij minder kans loopt op een spoedopname in het ziekenhuis en ook niet onnodig naar een controleafspraak hoeft te komen. Maarten van Dijk, arts voor maag, -darm en leverziekten: “In de huidige tijd kunnen we als ziekenhuis niet meer zoveel patiënten live ontvangen als voorheen. De digitale coach zorgt ervoor dat we goed contact op afstand kunnen houden met patiënten met Crohn en Colitis ulcerosa én dat we ruimte hebben om patiënten te ontvangen die we wel in het ziekenhuis moeten zien.” Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor deze patiënten halveerde en dat er ruim een derde minder poliklinische bezoeken plaatsvonden.

Iedere patiënt, die op de nieuwe manier zorg gaat ontvangen, krijgt digitaal toegang tot een individueel zorgplan. Hierin ziet de patiënt in een oogopslag welke afspraken hij met zijn arts heeft gemaakt over de behandeling. Denk hierbij aan behandeldoelen en medicatie. De patiënt en de zorgverlener kunnen elkaar via een beveiligde verbinding berichten sturen en vragen stellen. Ook kan de bijbehorende app de patiënt helpen herinneren aan bijvoorbeeld het innemen van medicijnen of een wekelijkse sportieve activiteit.

Zorgdiensten via glasvezel

De gemeente Helmond werkt actief aan de digitalisering van de stad in het project BrabantRing en ziet de aanleg van glasvezel als een belangrijke nutsvoorziening. Naast internet, televisie en telefonie biedt glasvezel de mogelijkheid om zorgdiensten via het netwerk te leveren. Het glasvezelnetwerk zorgt ervoor dat ziekenhuis en patiënt op een veilige, stabiele en snelle wijze informatie kunnen uitwisselen. Een voorwaarde om digitale dienstverlening voor de patiënt mogelijk te maken.

Deze e-health toepassing wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant en Brainport Development om het gebruik van het glasvezelnetwerk van de BrabantRing te stimuleren.

Meer nieuws