Veelgestelde vragen AnesthesiologieIs narcose veilig?
Gelukkig is narcose zeer veilig dankzij geavanceerde bewakingsapparatuur, moderne geneesmiddelen en goede opleiding van de anesthesioloog en anesthesiemedewerkers. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld een allergische reactie op de medicijnen optreden. Vraag uw anesthesioloog gerust of anesthesie voor u bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Mag ik eten en drinken voor een operatie?
Als u nog eet voor een operatie bestaat het risico dat de inhoud van de maag omhoog komt en dan via de luchtpijp in de longen komt. Dit kan gebeuren als u onder narcose gaat, maar ook als u slaapmiddelen op de operatiekamer krijgt. Om dit te vermijden, vragen wij u om de laatste zes uur voor de operatie niet meer te eten of te drinken. Alleen water is toegestaan, tot twee uur voor de operatie.

Kan ik wakker worden tijdens een operatie?
Het tijdens een operatie bij bewustzijn komen en je dit later herinneren, wordt awareness genoemd. Dit komt zelden voor, in minder dan een half procent van alle narcoses. De anesthesioloog bewaakt de diepte van de narcose en kan zo nodig bijsturen om te voorkomen dat iemand wakker wordt tijdens de operatie. Awareness wordt soms verward met dromen tijdens de narcose. Ook kan het zijn dat men zich flarden herinnert van het moment van ontwaken na de narcose, waarbij iemand nog niet wakker genoeg is om zich goed bewust van alles te zijn.

Kan ik toch pijn voelen ondanks de verdoving?
Het is mogelijk dat de verdoving onvoldoende werkt. Bij regionale anesthesie kunt u dat zelf aangeven, maar ook bij narcose hoeft u zich geen zorgen te maken. De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker houden u gedurende de hele operatie goed in de gaten. Bovendien wordt er speciale apparatuur gebruikt om te kijken hoe diep iemand in slaap is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de narcose onvoldoende werkt. De anesthesioloog zal dan gelijk ingrijpen, voordat u er iets van merkt.

Wat zijn de meest voorkomende gevolgen van narcose?
Na de narcose en operatie kunt u zich een periode minder fit voelen. Dat is heel normaal. Het lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de operatie. In de regel zijn narcosemiddelen binnen een paar uur uit uw lichaam verdwenen. Welke klachten u ervaart, is afhankelijk van uw lichamelijke conditie en de aard van de operatie. Over het algemeen duren de klachten langer naarmate de operatie langer heeft geduurd.
De meest voorkomende gevolgen van narcose zijn: slaperigheid, misselijkheid en/of braken, concentratieproblemen, slaapproblemen, hoofdpijn, minder eetlust, spier- en rugpijn en een droge keel of keelpijn (door de beademingsbuis). Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard.
Als u denkt dat u een verhoogd risico heeft, weet u bijvoorbeeld uit ervaring dat u snel misselijk wordt, geef dit tijdens de voorbereiding aan. De anesthesioloog kan u medicijnen voorschrijven die de misselijkheid tegengaan.

Waarom moet ik stoppen met roken voor de operatie?
Roken vermindert het zuurstofgehalte in het bloed en belemmert een normale ademhaling in de periode na de operatie. Wanneer u rookt herstelt u trager van de operatie. Hoe langer u van tevoren stopt hoe beter. 

Mijn kind is onlangs gevaccineerd of heeft een kinderziekte gehad. Mag het dan onder algehele anesthesie?
Direct na een vaccinatie kan uw kind beter geen ingreep onder anesthesie ondergaan. Aangeraden wordt om in ieder geval twee dagen te wachten na een vaccinatie van D(K)TP, HIB, MenC, aK, Hepatitis A en B, Pneumokokken en Influenza. Na een vaccinatie van bof, mazelen en rode hond kan beter 14 dagen worden gewacht.
Na een kinderziekte of contact met een kinderziekte is het beter om drie weken te wachten voordat een ingreep onder anesthesie wordt verricht.