ActueelBlog: Innovatieve methode bij bekkenfracturen

2 november 2020

Ongeveer dertigduizend ouderen vallen minimaal één keer per jaar. Dat de steeds brozer wordende botten dus vooral op oudere leeftijd breken, is niet meer dan logisch. We zien dan ook met enige regelmaat oudere patiënten binnenkomen die gevallen zijn. Op zich nog in een redelijke of goede conditie en ze staan nog volop in het leven… maar vervolgens verandert zo’n val dan alles.

Bekkenfracturen zijn om allerlei redenen extra vervelend. Om een breuk in het bekken te herstellen is vaak een flinke operatie nodig. Een flinke incisie, schroeven, platen en dus ook hele forse pijnstilling als de operatie achter de rug is. Vaak komen complicaties voor, waardoor patiënten niet goed herstellen. En soms wordt ook de keuze gemaakt om de ingreep, vanwege het grote risico op complicaties, maar achterwege te laten. Terug naar huis is dan vaak geen optie. Een opname in een verpleeghuis en vrijwel continue hulp vormen dan het vervelende vooruitzicht.

In 2015 maakte ik kennis met een nieuwe operatietechniek. Die werd gebruikt bij polsbreuken, maar ik zag mogelijkheden om die ook bij bekkenfracturen toe te passen. Bij deze techniek maakt de chirurg een kleine incisie waardoor een flexibel implantaat wordt ingebracht. Dat implantaat, dat met behulp van een lichtbron wordt verhard, herstelt de breuk. Na de nodige onderzoeken met collega’s in het land, kreeg ik van het ziekenhuis de ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

In 2017 werd de eerste patiënt met deze nieuwe techniek geopereerd en ondertussen staat de teller bijna op veertig. De resultaten zijn erg goed. Meer dan de helft van de patiënten kan na twee of drie dagen weer terug naar huis. De patiënten zijn veel sneller mobiel en de kans op infecties is veel kleiner. De eerste resultaten geven aan dat de pijn de dag na de operatie is afgenomen met liefst vijftig procent. Dat heeft als mooie bijkomstigheid dat zware medicatie zoals morfine minder ingezet hoeft te worden, wat weer een positieve uitkomst heeft op het algehele herstel voor de patiënt.

Met onze verder vergrijzende samenleving is het fantastisch dat je als relatief klein ziekenhuis invulling kunt geven aan een dergelijke innovatie. Ik ben er trots op dat we deze stap gemaakt hebben en dat andere ziekenhuizen uit het land inmiddels voor deze ingreep patiënten naar ons doorverwijzen. Maar het mooiste is het natuurlijk voor die patiënten, voor wie een bekkenbreuk niet meer per se betekent dat een gang naar het verpleeghuis de enige weg is.

Marc Guijt
Traumachirurg Elkerliek ziekenhuis

Meer nieuws