Kosten van uw behandeling

U bevindt zich hier: Home | Kosten van uw behandeling

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Kosten van uw behandeling

bron: NZa

Via de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars een groot gedeelte van de kosten van ziekenhuiszorg. Een overzicht hiervan vindt u op de site van de Rijksoverheid. U betaalt echter altijd een eigen risico. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Het betekent dat u in een kalenderjaar altijd eerst het eigen risicobedrag aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen,voor het lopende kalenderjaar zelf moet betalen. Het eigen risicobedrag kan jaarlijks wijzigen. Raadpleeg hiervoor de site van de Rijksoverheid of uw zorgverzekeraar. Het kan overigens zijn dat u uw eigen risico van het voorgaande kalenderjaar moet gebruiken bij een (vervolg)behandeling in in het lopende jaar. Zie het voorbeelddocument Ziekenhuisbezoek in 2020 met eigen risico van 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit voor nadere uitlegNaast dit verplichte eigen risico heeft u misschien gekozen voor een hoger eigen risico. Dit heeft u dus zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Zwangerschapscontroles in de eerste lijn en controle bij de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Vraagt de huisarts of verloskundige echter onderzoek aan in het ziekenhuis, dan verrekent de zorgverzekeraar deze onderzoekskosten wel met uw eigen risico. Zie voor meer informatie Wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg? | Rijksoverheid.nl

Overeenkomsten en tarieven met zorgverzekeraars

Met iedere zorgverzekeraar proberen wij een overeenkomst af te sluiten. Bij sommige budgetpolissen lukt ons dat niet altijd. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om te controleren of zijn of haar zorgverzekeraar een contract heeft met het Elkerliek ziekenhuis. Actuele informatie vindt u op de pagina overzicht zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraar vergoedt de meeste onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering, die voor iedereen hetzelfde is. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Er worden door zorgverzekeraars en ziekenhuizen zogenaamde prijsafspraken over de zorg gemaakt. Uw zorgverzekeraar stemt dus namens haar verzekerden altijd vooraf in met de tarieven die het Elkerliek ziekenhuis voor uw zorg in rekening brengt. Voor de (specifieke) acute en hele complexe zorg stelt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) landelijk de maximumprijzen vast.

Een behandeling bij de kaakchirurg valt vrijwel altijd onder de basisverzekering medisch specialistische zorg. Dus niet onder de tandartsverzekering. Dit betekent wel dat de kosten eerst van uw eigen risico afgaan. Zie ook Blog.

Sommige behandelingen krijgt u alleen vergoed als:

  • u een aanvullende verzekering heeft;
  • de zorgverzekeraar vooraf een machtiging heeft afgegeven; 
  • aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Twijfelt u hierover? Dan raden we u aan om op tijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen (zie alinea hieronder: Vragen over vergoeding van zorg).

Afwijkende factuur door coronacrisis

Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rekening die de zorgverzekeraar krijgt. Het maakt dus voor de rekening niet uit of er telefonisch contact is geweest of dat u naar het ziekenhuis bent gekomen. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vragen over vergoeding van zorg

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van behandelingen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De websites van de grootste zorgverzekeraars vindt u hier: 

Vragen over rekening of betalingsregeling

Heeft u vragen over de samenstelling (inhoud) van een rekening van het ziekenhuis? Neemt u dan contact op met de afdeling Zorgadministratie. Stel uw vraag over de nota via een E-consult in de MijnElkerliek omgeving.

Afdeling zorgadministratie
T: 0492 - 59 53 83, elke werkdag van 09.00 – 12.00 uur
Bij vragen over een door u betaalde rekening of over de mogelijkheid tot een betalingsregeling kunt u contact opnemen met de

Financiële Administratie
T: 0492 - 59 53 78, elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur

Het algemene e-mailadres voor zowel de Zorgadministratie als de Financiële Administratie is: E: infonota@elkerliek.nl