Klinische Geriatrie

U bevindt zich hier: Home | Specialismen en spreekuren | Klinische Geriatrie

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Klinische Geriatrie

Wat is Klinische Geriatrie?

Ouderdom komt met gebreken, luidt het spreekwoord. En omdat mensen steeds hogere leeftijden bereiken, is er ook steeds meer behoefte aan goede ouderenzorg. Ouderdom leidt vaak tot meerdere klachten op zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal gebied. Juist doordat tegelijkertijd diverse problemen optreden, is het moeilijk een duidelijke diagnose te stellen. In het Elkerliek ziekenhuis wordt daarom op de afdeling Geriatrie uitgebreid onderzoek gedaan naar de specifieke problematiek bij ouderen patiënten. Dit gebeurt door of onder supervisie van een klinisch geriater. Een klinisch geriater is een specialist op het gebied van ouderdomsziekten en - problemen.

Wat kunt u verwachten?

De afdeling Geriatrie van het Elkerliek ziekenhuis werkt nauw samen met andere instellingen en zorgverleners. Zo kunt u worden doorverwezen door uw huisarts, de GGZ-afdeling Ouderenzorg, een verpleeghuisarts of andere medisch specialist. Vervolgens vindt er op de polikliniek Geriatrie een gesprek plaats met uw behandelend arts. We stellen het op prijs wanneer hier een vertrouwenspersoon bij aanwezig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld uw partner of een familielid zijn, maar ook een gezinverzorgster of wijkverpleegkundige. Wij vragen u verder een contactpersoon op te geven aan wie wij informatie mogen verstrekken over u en uw ziekte. Dit mag natuurlijk ook uw vertrouwenspersoon zijn.

Voor het bezoek neemt u alle hulpmiddelen (bril, hoorapparaat, wandelstok, looprek, rollator) mee die u gebruikt. Neem daarnaast uw medicijnen mee, inclusief de middelen die u zelf zonder recept hebt aangeschaft. Vergeet ook niet de brief en verwijskaart die u van uw huisarts hebt gekregen. Deze hebt u nodig wanneer u zich bij de balie van de polikliniek meldt. Trek tot slot gemakkelijke kleding aan. Tijdens het bezoek vinden gesprekken plaats met u en uw begeleider. Vervolgens verrichten de polikliniekassistente en geriater lichamelijk onderzoek. Mogelijk wordt u doorverwezen naar de dagkliniek voor aanvullend onderzoek. Gemiddeld duurt het eerste bezoek aan de polikliniek tweeënhalf uur.

Alle informatie verzameld uit de diverse onderzoeken, de gesprekken en de medische voorgeschiedenis, wordt in kaart gebracht. Op die manier komen we tot een zo compleet mogelijke diagnose en een individueel behandelplan dat goed bij uw problematiek aansluit. De klinisch geriater zal de uitslag en het vervolgtraject met u en uw begeleider bespreken. Het kan zijn dat een eventuele behandeling in uw eigen omgeving plaatsvindt. Soms is het beter dat u wordt opgenomen.