Combinatie spreekuur Astma/COPD

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Combinatie spreekuur Astma/COPD

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Combinatie spreekuur Astma/COPD

Wat is het combinatie spreekuur Astma/COPD?

COPD is een chronische aandoening aan de luchtwegen en de longen waardoor het ademhalen wordt bemoeilijkt. Van uw longarts krijgt u de nodige informatie, maar vaak blijft u met vragen zitten. Door deze ziekte verandert vaak uw manier van leven. Wat kan wel en wat niet? Hoe ga ik om met mijn ziekte? Met deze vragen kunt u terecht bij het verpleegkundig spreekuur COPD van ons ziekenhuis. De Astma/COPD-verpleegkundige werkt samen met de longarts, een longverpleegkundige, de Longunit Elkerliek ziekenhuis, een verpleegkundig consulent COPD transmuraal, de dienst Ondersteuning Ketenzorg / COPD-dienst Helmond en andere disciplines zoals een fysiotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werker en ergotherapeut.

De spreekuren worden zowel poliklinisch als telefonisch gehouden.

Wat kunt u verwachten?

De COPD-verpleegkundige in het Elkerliek ziekenhuis:

  • inventariseert de behoefte aan zorg;
  • geeft informatie en advies over de ziekte, de behandeling, het medicijngebruik en leefregels;
  • geeft instructies bij inhalatietherapie en oefent met u de inhalatietechnieken;
  • biedt begeleiding aan patiënten en hun naasten;
  • begeleidt bij het stoppen met roken.

De adviezen en aan te leren vaardigheden worden gegeven volgens richtlijnen van het Astmafonds.

Contact

Het COPD-spreekuur vindt plaats in Helmond.
U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 10.00 uur telefonisch contact opnemen met de COPD-verpleegkundige via 0492 - 59 59 42. 

U kunt ook mailen naar: copdconsulent@elkerliek.nl