Keel-, Neus- en Oorheelkunde

U bevindt zich hier: Home | Specialismen en spreekuren | Keel-, Neus- en Oorheelkunde

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Wat is Keel-, Neus- en Oorheelkunde?

KNO staat het voor het specialisme dat zich richt op aandoeningen aan keel, neus en oren. Omdat er een samenhang is tussen keel, neus en oren, worden deze drie gebieden binnen één specialisme behandeld. U wordt geholpen door een KNO-arts. Naast de behandeling van keel, neus en oren, houdt deze specialist zich bezig met afwijkingen aan hoofd en hals.

Op de polikliniek KNO worden alle gehooronderzoeken bij kinderen en volwassenen uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers van het Audiologisch Centrum Eindhoven.

Wat kunt u verwachten?

Als u klachten heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Van hem of haar krijgt u een doorverwijzing naar deze afdeling. Na een eerste gesprek, waarin we dieper op de klacht ingaan, volgt vaak nader onderzoek.

De arts stelt een diagnose en zal u in de meeste gevallen zelf opereren of anderszins behandelen. Het kan ook zijn dat u tijdens een spreekuur in aanraking komt met een Arts in Opleiding (AIOS). Deze artsen in opleiding lopen stage bij ons ziekenhuis. Ze draaien zelfstandig spreekuur en voeren operaties uit onder directe supervisie van een van de andere artsen. Bekende operaties die een KNO-arts uitvoert, zijn het knippen van de amandelen, het verlengen van een te kort tongriempje, operaties aan het neustussenschot en neusbijholten, operaties aan de oorschelp (flaporen) en operaties aan het inwendige oor.

Verder voert de specialist ingrepen uit om snurken te verminderen, verwijdert hij gezwellen in de mond en speekselklieren en behandelt hij heesheid. Neusproblemen opereert de KNO-arts zowel inwendig als uitwendig. Hij onderzoekt en behandelt bovendien klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen. Goed- en kwaadaardige gezwellen in het bovenste deel van de hals worden vaak veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. Een KNO-arts kan deze afwijkingen daarom meestal snel herkennen. Daarom neemt de arts ook deze afwijkingen voor zijn rekening.

Veelvoorkomende klachten

Wanneer komt u in aanraking met de KNO-arts? Hieronder een overzicht van veelvoorkomende behandelingen.

Bij kinderen:

  • Amandelen verwijderen
  • Buisjes plaatsen

Bij volwassenen:

  • Gehooroperaties (gehoor verbeterend en -sanerend)
  • Neus septum correctie (rechtzetten neustussenschot)
  • Complete neuscorrectie (zowel in- als uitwendig)
  • Behandeling van neus bijholten (bij chronische verkoudheid)
  • Stembandoperaties (bijvoorbeeld bij knobbeltjes)
  • Amandelen
  • Behandeling van amandelen
  • Diagnostiek