Palliatieve zorg

U bevindt zich hier: Home | Specialismen en spreekuren | Palliatieve zorg

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg aan mensen voor wie medisch gezien geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is gericht op het bestrijden van lichamelijke klachten, maar ook op het beperken van klachten op psychisch, sociaal en spiritueel niveau.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is palliatieve zorg méér dan alleen de zorg in de allerlaatste levensfase. Vanaf het moment dat duidelijk is dat een ziekte niet meer te genezen is, kan palliatieve zorg worden ingezet. Ook als er nog sprake is van levensverlengende behandelingen kunnen klachten die u ondervindt van de ziekte worden bestreden. Het streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij centraal.

Wat kunt u verwachten?

Het Elkerliek ziekenhuis is het enige algemene ziekenhuis in ons land met een gespecialiseerd arts palliatieve zorg. Deze arts vormt samen met een verpleegkundig specialist het palliatief team. Specialisten in het ziekenhuis kunnen bij hen aankloppen voor adviezen of medebehandeling. Het team biedt patiënten optimale bestrijding van klachten en ontslagbegeleiding. Uitgangspunt is altijd de beste palliatieve zorg, zo dicht mogelijk bij de patiënt. Bij voorkeur thuis, waarbij de huisarts de zorg regisseert. Er wordt altijd contact gelegd met de huisarts als een patiënt met ontslag gaat en het team blijft ook als vraagbaak voor de huisarts beschikbaar voor vragen en bij eventuele problemen. Ook kan er een afspraak gemaakt worden op de polikliniek. En is het niet meer mogelijk om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt waar nodig (maar altijd in overleg met de huisarts) een huisbezoek afgelegd.

Er is veel mogelijk. Zorgverleners kunnen u ondersteunen en verlichting bieden bij uw gedachten, vragen en angsten. Ook hebben ze aandacht voor uw thuissituatie en uw naasten. Uw wensen en behoeften en die van de mensen om u heen zijn daarbij altijd het uitgangspunt.