Oogheelkunde

U bevindt zich hier: Home | Specialismen en spreekuren | Oogheelkunde

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Oogheelkunde

Oogheelkunde

Wat is Oogheelkunde?

Ogen zijn een kostbaar bezit. Wanneer u een aandoening heeft aan uw oog, komt u terecht op de afdeling oogheelkunde. Daar wordt u behandeld door een team van oogartsen, optometristen, orthoptisten en technisch oogheelkundig assistenten.

De afdeling oogheelkunde van het Elkerliek ziekenhuis biedt oogheelkundige zorg die wordt verleend tijdens een poliklinisch bezoek, een dagbehandeling óf een klinische opname.

Wat kunt u verwachten?

De meeste verrichtingen van de oogartsen vinden poliklinisch plaats. Op locatie Deurne is een operatiekamer speciaal ingericht voor oogheelkundige ingrepen. Als na een ingreep  een opname noodzakelijk is, wordt u meestal opgenomen op verpleegafdeling 2A (dagopname / kortverblijfafdeling).

Naast negen oogartsen werken er in het Elkerliek ziekenhuis vier optometristen. Dit is een HBO opgeleide paramedicus. Een optometrist verricht oogmetingen en kijkt het oog na op afwijkingen en/of ziektes. Deze paramedicus biedt ondersteuning bij het spreekuur van de oogarts, maar hij of zij heeft ook zelfstandige spreekuren voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes of glaucoom. Ook komt u hier op controle na een staaroperatie. De optometrist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een oogarts.

Verder telt het Elkerliek ziekenhuis drie orthoptisten. Een orthoptist is een HBO opgeleide paramedicus die gespecialiseerd is in een specifiek deel van de oogheelkunde. Namelijk problemen op het gebied van samenwerking tussen de ogen. U komt bijvoorbeeld met een orthoptist in aanraking als u scheel ziet (strabismus) of dubbel ziet. Ook patiënten met hoofdpijn of leesklachten worden hier behandeld. Daarnaast behandelt de orthoptist veel kinderen. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de sterkte van een bril, het behandelen van een lui oog of begeleiding bij visusklachten.
 
Een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) is een MBO opgeleide paramedicus die de oogarts assisteert bij spreekuren en is betrokken bij de nazorg van patiënten. Daarnaast verricht de TOA oogmetingen en oogfunctie-onderzoeken zoals gezichtsveldonderzoeken en fundusfoto’s. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder supervisie van een oogarts.

Het kan ook zijn dat u tijdens een spreekuur in aanraking komt met een Oogarts in Opleiding (AIOS). Deze artsen in opleiding lopen acht maanden stage bij ons ziekenhuis. Ze draaien zelfstandig spreekuur en voeren operaties uit onder directe supervisie van een van de oogartsen.

In samenwerking met Lasik Centrum oogkliniek Nederland in Boxtel worden ooglaserbehandelingen uitgevoerd. De behandeling vindt plaats in Boxtel. Voor de voorbereiding en nazorg kunt u terecht in het Elkerliek ziekenhuis.