Kinderdiabetesteam

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Kinderdiabetesteam

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Kinderdiabetesteam

Wat is het kinderdiabetesteam?

Het kinderdiabetesteam van het Elkerliek ziekenhuis behandelt kinderen en adolescenten met diabetes mellitus van nul tot achtien jaar. Voor verwijzing in verband met verdenking op diabetes mellitus is het kinderdiabetesteam 24 uur per dag zonder wachttijd beschikbaar.

Het uitgangspunt van de behandeling is dat kind en ouders zo zelfstandig mogelijk met de diabetes om kunnen gaan. Een goede glucoseregulatie wordt nagestreefd. Het Elkerliek levert hiervoor alle gangbare behandelmogelijkheden (o.a. insuline pomptherapie eventueel gecombineerd met continu glucose monitoring). Hierbij krijgen het kind en de ouders begeleiding vanuit het diabetesteam.

De zorg wordt geleverd volgens de meest actuele Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF zorgstandaard–addendum kinderen en adolescenten) en internationale ISPAD consensus guidelines.
Het kinderdiabetesteam is betrokken bij een regionaal samenwerkingsverband Kidz&ko. De samenwerking is bedoeld om goede kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te organiseren.

Wanneer ziet uw kind het team? 

De begeleiding van kinderen met Diabetes Mellitus wordt gekenmerkt door een zorgpad wat bestaat uit vier afspraken per jaar in carrouselvorm:

  • Poliklinische consulten bij kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige vier keer per jaar.
  • Poliklinisch consult bij de diëtiste twee keer per jaar.
  • Poliklinisch consult bij de GZ-psycholoog één keer per jaar.
  • Inzet van diëtist en GZ -psycholoog is desgewenst vaker.
  • Op indicatie wordt de begeleiding van een maatschappelijk werker ingezet.

Twee van de vier carrousel consulten vinden plaatst in groepsverband. Kinderen vanaf zeven jaar spelen één keer per jaar onder begeleiding van een psycholoog en kinderdiabetesverpleegkundige het spel “Take Control”.
Daarnaast is er één keer per jaar een Gezamenlijk Diabetes Consult (GDC) waarin je contact hebt met leeftijdgenoten en kunt zien hoe andere kinderen omgaan met de Diabetes. Het GDC is o.b.g. van een diëtist en kinderdiabetesverpleegkundige. Meer informatie kun je vinden in één van de folders die onderaan deze pagina staan.

De overstap van kinderpoli naar volwassen poli (interne) gebeurt volgens een transitieprotocol.

Jaarcontrole

Eén van de vier polikliniekbezoeken is iets uitgebreider. Een tot twee weken ervoor moet bloedonderzoek worden verricht; u krijgt hiervoor een formulier thuisgestuurd. De kinderdiabetesverpleegkundige en diëtiste zijn samen aanwezig. Aansluitend aan het bezoek bij hen is een gecombineerde afspraak van dertig minuten bij de kinderarts samen met de kinderpsycholoog. Kinderen vanaf tien jaar worden gevraagd voorafgaand aan dit polibezoek op de polikliniek digitaal een “Kwaliteit van Leven” vragenlijst in te vullen; dit duurt ongeveer vijftien minuten. Deze vragenlijst wordt tijdens het bezoek bij de kinderarts en kinderpsycholoog met het kind doorgenomen.

Naast de controles bij het kinderdiabetesteam zijn na enkele jaren jaarlijks controles bij oogarts en podotherapeut noodzakelijk; dit zal door de kinderarts worden besproken .

Wie werken er?

Kinderartsen     

Mevrouw dr. M.R. Faber en de heer dr. G.A.P.T. Hurkx
T 0492-59 58 01 (secretariaat kindergeneeskunde)
E kinderartsen@elkerliek.nl

Kinderdiabetesverpleegkundigen   

Mevrouw E. van Seccelen-Kessel en mevrouw C. Geraerts  
T: 0492-59 59 55  (polikliniek kindergeneeskunde)
E:  kinderdiabetes@elkerliek.nl

Diëtisten

Mevrouw I. Monster en mevrouw L.van de Wijdeven- Schriks       
T: 0492-59 55 60
E: dietetiek@elkerliek.nl

Psycholoog      

Mevrouw E.M.A. Schuivens en mevrouw S.M.C. Derksen-Amend
T: 0492-59 55 67
E: med.psychologie@elkerliek.nl

Maatschappelijk Werk

Mevrouw F.J. Bremmers
T: 0492-59 52 54
E: f.bremmers@elkerliek.nl

Contact

Het kinderdiabetesteam is op de volgende manieren bereikbaar voor kinderen met diabetes en hun ouders. Dagelijks is een kinderdiabetesverpleegkundige aanwezig; zij is telefonisch bereikbaar via de polikliniek kindergeneeskunde van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 0492-59 59 55.  De polikliniek-assistente verbindt u door of vraagt de kinderdiabetesverpleegkundige terug te bellen. Minder urgente vragen kunt u ook zeker per e-mail stellen via kinderdiabetes@elkerliek.nl.

Procedure in spoedsituaties

Voor acute vragen belt u 24 uur per dag naar de centrale van het Elkerliek ziekenhuis onder nummer 0492-59 55 55 en vraagt door te verbinden naar de kinderdiabetesdienst. U krijgt dan één van de diabeteskinderartsen van het Elkerliek ziekenhuis. Buiten kantooruren is de acute bereikbaarheid geregeld samen met de diabeteskinderartsen van het Catharina ziekenhuis en het Anna ziekenhuis. De centrale van het Elkerliek ziekenhuis verbindt u direct door naar de dienstdoende diabeteskinderarts.

Leestips

Lees meer over diabetes in de informatiemap van Kidz&ko en lees Tim's grote avontuur, Macy en Hippo en Puberteit en Diabetes