Downsyndroom team volwassenen

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Downsyndroom team volwassenen

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Downsyndroom team volwassenen

Wat is het Downsyndroom team volwassen?

De doelstelling van dit spreekuur is dat volwassenen met het Downsyndroom als volwaardige en zo zelfstandige mogelijke burgers participeren in de samenleving. Ze worden als zodanig gerespecteerd en maken gebruik van de maatschappelijke faciliteiten.

Het Downsyndroom team volwassenen is er voor achttienplussers. Het team houdt regelmatig, specifiek op het syndroom gerichte gezondheidscontroles. In het Elkerliek ziekenhuis, locatie Deurne, wordt een multidisciplinair spreekuur voor volwassenen met het Downsyndroom gehouden. Het is een initiatief en een samenwerking van professionals van het ziekenhuis en stichting ORO. ORO is een regionale instelling voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Wat kunt u verwachten?

Iedere maand wordt een halve dag spreekuur gehouden volgens het carrouselmodel. Controles zijn gericht op bij bepaalde leeftijd voorkomende problematiek in relatie tot het Downsyndroom. Het team bestaat uit een arts voor verstandelijk gehandicapten, een gedragsdeskundige, een diëtist, een KNO-arts met ondersteuning van een audiologisch assistent en een oogarts. Ook wordt tijdens het bezoek bloed afgenomen en is een consult met een ander specialisme mogelijk.

Door deze vorm van zorg worden gezondheidsproblemen eerder gesignaleerd of voorkomen. Een behandeling start sneller, waardoor op termijn de kwaliteit van leven verbetert. Dit is niet onbelangrijk gezien de toegenomen levensverwachting van mensen met het Downsyndroom.  

Wie is wie?

Arts voor verstandelijk gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) doet een algemeen oriënterend intern en neurologisch onderzoek. Bekend is dat veroudering al vroeg een probleem kan vormen bij mensen met het Downsyndroom. Soms vertonen zij al op jonge leeftijd verschijnselen van dementie. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. Belangrijke gebeurtenissen en gezondheidsproblemen zullen worden besproken. Zo nodig spreekt ze extra onderzoeken af of verwijst naar een andere medisch specialist in het ziekenhuis of elders. De AVG is de coördinator van het spreekuur en verzamelt alle gegevens van de verschillende behandelaars en stelt het eindrapport op.

Diëtist

De diëtiste bespreekt met u het voedingspatroon en de eventuele problemen die hierbij aanwezig zijn. Overgewicht is ook voor mensen met het Downsyndroom een belangrijk probleem.

Gedragsdeskundige

De gedragsdeskundige bespreekt veranderingen in gedrag en ontwikkelingen, de mogelijkheden om hiermee om te gaan en een eventuele verwijzing voor nader onderzoek. Gedrags- en ontwikkelingsproblemen komen regelmatig voor. Belangrijke vragen over werken en wonen komen aan bod.

Keel-, neus- en oorarts

De KNO-arts controleert de neus, keelholte en het oor. Dit gebeurt onder andere door het maken van een audiogram. Het is bekend dat mensen met het Downsyndroom problemen kunnen hebben met de oren en daardoor slecht horen. Hierdoor kan het zijn dat bij aanspreken niet wordt gereageerd. Als een slecht gehoor lang bestaat kan dit het gedrag beïnvloeden.

Audiologisch assistent

Door de audiologisch assistent wordt een gehoortest uitgevoerd. Dit geeft een beeld van hoe het gehoor functioneert. In combinatie met de conclusies van de KNO arts en afhankelijk van de uitslag wordt door hun een advies gegeven.

Laboratorium

De arts voor verstandelijk gehandicapten zal tijdens het spreekuur een laboratorium onderzoek aanvragen waar bijvoorbeeld jaarlijks de werking van de schildklier gecontroleerd wordt. Mensen met het Downsyndroom hebben vaak een te traag werkende schildklier. Het is belangrijk om dit te weten omdat een te traag werkende schildklier iemands gedrag en welzijn op een belangrijke manier kan beïnvloeden.

Oogarts

Problemen met schrijven, tekenen, lezen of gedrag hoeven niet perse door het syndroom veroorzaakt worden maar kunnen ook het gevolg zijn van slecht zien of een oogafwijking. Ook staar kan al op vroege leeftijd voor komen. Daarom is het belangrijk al vanaf jonge leeftijd regelmatig oogonderzoek te laten doen.

Contact?

Het Downsyndroom team volwassenen bevindt zich in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Deurne. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Telefoon 

0492-595956 (poli KNO)

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Santegoeds, gespecialiseerd polikliniekassistente KNO. Telefoon: 0492-595956