Reactie op berichten in de media

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Reactie op berichten in de media

Reactie op berichten in de media

In de afgelopen dagen verschenen berichten in de media en op social media over mogelijke fouten in de diagnose en de communicatie daarover bij een patiënt van ons ziekenhuis. In die berichten lopen feiten, meningen en onwaarheden door elkaar. Het beeld dat daardoor is ontstaan, doet geen recht aan de inzet en betrokkenheid van onze artsen en medewerkers die zich dag in, dag uit inzetten voor de best mogelijke zorg aan onze patiënten.

Laat volstrekt duidelijk zijn dat het Elkerliek ziekenhuis het betreurt als een patiënt of zijn familie niet tevreden is over een behandeling of onze communicatie. Ook nemen we iedere klacht serieus, om ervan te leren en om mogelijke verbeteringen door te voeren.
We beseffen heel goed dat deze patiënt en zijn familie een schokkende ervaring hebben gehad. De gang van zaken heeft een grote impact op hen. Dat betreuren we zeer en we leven met hen mee.
Een goede vertrouwensrelatie tussen een arts en zijn patiënt is essentieel voor beiden. We zetten ons in om daar zorgvuldig en professioneel inhoud aan te geven. In deze situatie hoort daar ook nader onderzoek bij, dat we meteen in gang hebben gezet. De behandelend arts en het hoofd Cliëntenbelangen spraken ook patiënt en zijn partner. We hebben hen gemeld dat we de resultaten van het nader onderzoek open met hen zullen bespreken. Als uit dat onderzoek blijkt dat we fouten hebben gemaakt, dan zullen we onze excuses zeker aanbieden aan de patiënt en zijn partner en er lering uit trekken. Vanwege de publicitaire aandacht hebben we de Inspectie voor de Gezondheidszorg geïnformeerd over deze zaak.
Er is een second opinion bij een academisch ziekenhuis aangevraagd. Ook hebben we in overleg met de patiënt gesproken over de vervolgbehandeling en in zorgvuldig gezamenlijk overleg vastgesteld dat na het geplande ontslag uit het Elkerliek ziekenhuis een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis voor de patiënt de beste optie is. Natuurlijk zorgen we voor een zorgvuldige overdracht. De patiënt blijft – in tegenstelling tot wat in de media wordt gesuggereerd – gewoon welkom in ons ziekenhuis.
De patiënt maakt het naar omstandigheden goed en we zijn blij voor hem en zijn familie dat hij het ziekenhuis vandaag mag verlaten.

Betty van de Walle
Voorzitter Raad van Bestuur