IncontinentiepoliVoor wie is de incontinentiepoli bedoeld?

De incontinentiepoli is er voor kinderen met diverse blaasproblemen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kinderen die regelmatig natte broeken hebben (overdag en/of ’s nachts), vaak blaasontstekingen hebben of vaak heftige aandrang hebben. Soms kan er ook een combinatie zijn van een blaasprobleem en een poepprobleem.

Wat kunt u verwachten?

De huisarts zal uw kind doorverwijzen naar de kinderarts. De kinderarts ziet als eerste u en uw kind. Hij of zij onderzoekt uw kind. U kunt uw verhaal doen en de kinderarts zal u en uw kind vragen stellen. Aan de hand van de bevindingen maakt de kinderarts een plan. Dit kan verschillende stappen inhouden, zoals het inzetten van onderzoeken (echo, urine-onderzoek en dergelijke) en het voorschrijven van medicijnen. Maar ook bijvoorbeeld het doorverwijzen naar een specialist of naar de incontinentiepoli.

De incontinentiepoli is speciaal voor kinderen en jongeren tussen de vier en zestien jaar met blaasproblemen. Op de incontinentiepoli werken twee urotherapeuten. Zij bekijken samen met u en uw kind wat er aan de hand is, zoals wat is het probleem, hoe vaak plast uw kind, hoeveel drinkt uw kind. Maar ook wat het blaasprobleem betekent voor uw kind en de rest van het gezin. Ook zal de urotherapeut enkele onderzoeken verrichten; het kind plast hiervoor op een speciale ‘computer-wc’ (uroflowmetrie).

Voor en na het plassen maakt de urotherapeut een echo van de blaas. In de meeste gevallen komt uw kind ook in aanmerking voor de plasklas. Dit is eenmalig een middag, waarop maximaal  zes kinderen informatie krijgen over de werking van de blaas, wat hun blaasprobleem inhoudt en wat ze hier zelf al aan kunnen doen. Ook krijgen ze deze middag extra te drinken, zodat er meerdere keren een uroflowmetrie en echo uitgevoerd kunnen worden.  Mede aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken, wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling en begeleiding van een blaasprobleem kost tijd. Er zijn meestal meerdere bezoeken en contacten via de telefoon of mail nodig.

Wie werken er? 

Op de incontinentiepoli wordt nauw samengewerkt binnen een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit kinderartsen, urotherapeuten, een psycholoog en een fysiotherapeut.  Er vindt regelmatig overleg plaats tussen deze disciplines om de behandeling van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Indien nodig wordt uw kind doorverwezen naar de fysiotherapeut of psycholoog, of vindt er overleg plaats of wordt er doorverwezen naar een Academisch ziekenhuis.

Leestips

  • Aad van Londen en W.M. van Londen-Barentsen - Bedplassen
  • Zwaan Mulder - Bedplassen, daar wil je van af!
  • Stefan Boonen - Plassen draken ook?

Contact?

Verwijzing naar de incontinentiepoli gebeurt door de kinderarts. Neem voor meer informatie contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde.

Specialisten

Katwijk, mevrouw R. van

Urotherapeut