Servicecentrum HuisartsenWelkom bij het servicecentrum voor huisartsen in de regio Helmond, Deurne, Gemert, Asten (Peelregio).

Wat doet het Servicecentrum Huisartsen?

De steeds veranderende en groeiende zorgvraag vraagt om doelmatigheid, veelzijdigheid en samenwerking. Belangrijk voor het Elkerliek ziekenhuis is daarin de samenwerking met de huisartsen en andere verwijzers. Met het Servicecentrum bieden we kwalitatieve en resultaatgerichte ondersteuning aan onze verwijzers om de samenwerking nog verder te optimaliseren.
Het Elkerliek wil de komende jaren inzetten op waardegedreven zorg en netwerkzorg, waarbij het doel is om de juiste zorg op de juiste plek te geven om daarbij de kwaliteit van zorg beter en ook efficiënter te maken.
Als centrum dat zich al jaren bezig houdt met het optimaliseren van de samenwerking met andere netwerkpartners zal het Servicecentrum Huisartsen zich daarbij vooral focussen op netwerkzorg. Begin 2020 is er kernteam Zorgvernieuwing geformeerd waar ook het Servicecentrum Huisartsen is aangesloten. Dit kernteam adviseert en ondersteunt bij de veranderingen die netwerkzorg de komende tijd in de organisatie tot gevolg heeft. We hopen hierbij samen met u als verwijzer de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

Het Servicecentrum Huisartsen richt zich vooral activiteiten en projecten die betrekking hebben op netwerkzorg, scholingen en het ondersteunen van de communicatie tussen het Elkerliek en de verwijzers, zoals ondersteuning bij de implementatie van nieuwe vormen van (preventieve) zorg en netwerkzorg.

Enkele van onze activiteiten:

  • Ondersteunen van het RHV bestuur
  • Het opzetten en uitvoeren van huisartstevredenheidsonderzoeken
  • Het verzorgen van Attentie, de digitale nieuwsbrief voor de huisartsen (5-6 x per jaar)
  • Het actualiseren van de bereikbaarheidsgegevens van de zorgverleners in de regio, vermeld in het Vademecum
  • Verzorgen / ondersteunen bij scholingen voor huisartsen en specialisten in de regio zoals de klinische conférences en de jaarlijkse Grande Conférence.

Bureau Elan

Medewerkers van het Servicecentrum ondersteunen, als gedetacheerde medewerkers, de bestuurders van Elan om de laagcomplexe chronische zorg in de regio ten uitvoer te kunnen brengen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of hebt u ideeën voor nieuwe netwerkzorgtrajecten, kunt u contact opnemen met Peter Martens, manager Servicecentrum Huisartsen

T: 06-11345227
E: pmartens@elkerliek.nl

Direct naar