Ondersteunende zorg bij en na kanker of bloedziekteInleiding

Wanneer u geconfronteerd wordt met een bloedziekte of kanker, kan dit veel invloed kan hebben op uw leven en dat van uw naaste(n). Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, religieus, spiritueel of praktisch gebied. Het is dan belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.

Wie is uw aanspreekpunt?

In het Elkerliek krijgt iedereen met de diagnose kanker of bloedziekte een contactpersoon als aanspreekpunt toegewezen. Hieronder staan de aanspreekpunten benoemd per ziektebeeld en hoe u deze kunt bereiken.

Ziektebeeld/ behandeling  Aanspreekpunt
Borstkanker Gespecialiseerd verpleegkundige mamma
Via de mammapoli/ Tel: 0492-59 59 38
Blaaskanker  Gespecialiseerd verpleegkundige urologie
Via poli urologie/ Tel: 0492-59 59 50 optie 2
Dikke darmkanker
Endeldarmkanker
Verpleegkundig specialist chirurgie
Via poli chirurgie/ Tel: 0492-59 59 43
Longkanker  Longcareverpleegkundige
Via poli longziekten/ Tel: 0492-59 61 86
Urologische kanker
Gynaecologische kanker
Slokdarm en maagkanker
Melanoom
Casemanager oncologie
Via poli hemato-oncologie/ Tel: 0492-59 63 54
Tablet/capsule behandeling:
• Chemotherapie
• Doelgerichte therapie
• Hormonale therapie
Verpleegkundig specialist oncologie
Tel: 0492-59 59 35
Hematologische kanker en bloedziekten
Tablet/capsule behandeling:
• Chemotherapie
• Doelgerichte therapie Verpleegkundig specialist oncologie
Verpleegkundige in opleiding tot specialist hematologie
Tel: 0492-59 59 35
Infuus/injectie behandeling:
• Chemotherapie
• Doelgerichte therapie
• Immuuntherapie
Oncologieverpleegkundige
Tel: 0492-59 59 35


De Lastmeter

Het Elkerliek ziekenhuis maakt gebruik van de LASTMETER; dit is een vragenlijst gericht op diverse klachten op praktisch, sociaal, psychisch, spiritueel en fysiek gebied. De lastmeter wordt periodiek uitgereikt aan en ingevuld door de patiënt.  Samen met uw zorgverlener worden uw antwoorden besproken en wordt beoordeeld of aanvullende begeleiding gewenst is. Het is mogelijk om de lastmeter online in te vullen. De print kunt u meenemen naar uw afspraak in het ziekenhuis.

Nazorgteam

Wanneer u na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg nodig heeft, kan dit vanuit het ziekenhuis voor u worden aangevraagd. U mag dit ook zelf alvast regelen vóór de ziekenhuisopname. Thuiszorg wordt onder andere ingezet voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging of verpleegtechnische zorg. Kijk bij vertrek en nazorg meer informatie.

Fysiotherapie

De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. Zie ook Fysiotherapie.

Oncologische revalidatie

Bewegen bij en na kanker is zinvol. De lichamelijke en geestelijke last die de ziekte en de behandeling met zich meebrengt, kunnen veel van u vragen. Revalidatie kan nodig zijn als u klachten heeft, maar ook als u deze wilt voorkomen.  Bewegen, maar ook het samenzijn met medepatiënten, draagt bij aan uw welbevinden.  Kijk bij Oncologische revalidatie.

Dietetiek (voeding)

Door ziekte kan heel uw wereld op zijn kop komen te staan. Op allerlei vlakken, dus ook op het gebied van eten.  Op verwijzing van een specialist van het Elkerliek ziekenhuis kunt u hier terecht voor voedings-en dieetadviezen, zowel tijdens opname als via de polikliniek. Zie ook Diëtetiek.

Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door een beperking zijn of haar dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. De ergotherapeut zoekt samen met u naar een oplossing voor de beperkingen die u ondervindt bij dagelijkse bezigheden thuis, op het werk of elders. Het doel van Ergotherapie is om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten.Kijk bij Ergotherapie.

Medisch psycholoog

Binnen de Medische Psychologie staat de wisselwerking tussen lichamelijke en psychische aspecten van een patiënt centraal. De psycholoog in het ziekenhuis is specialist op het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. Hij of zij helpt mensen in het omgaan met acute of chronische aandoeningen/ziekten. Zie Medische Psychologie.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker ondersteunt bij vragen die verband houden met uw aandoening en de daaruit vloeiende veranderingen in relatie tot uw sociale leven. Denk aan werk, inkomen, hobby’s, relatie of uw toekomst. Deze link geeft u meer informatie.

Geestelijk verzorger

Bij ziekte en behandeling kun je geconfronteerd worden met de breekbaarheid van je eigen bestaan of dat van een naaste. Allerlei ervaringen en emoties kunnen een ziekenhuisverblijf soms niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk zwaar maken. Je kunt te maken krijgen met vragen naar het waarom en naar de diepere zin van de dingen die ons overkomen; levenbeschouwelijke vragen. Kijk bij Geestelijke verzorging en Ethiek.

Naast mogelijkheden binnen het Elkerliek ziekenhuis, zijn er ook mogelijkheden buiten het Elkerliek ziekenhuis. U kunt hierbij denken aan:

Patiëntenverenigingen

Er zijn veel patiëntenverenigingen.  De patiëntenorganisatie Hematon richt zich op patiënten met bloedkanker, lymfeklierkanker en stamceltransplantatie. De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) richt zich op patiënten met kanker.

Inloophuis

De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten.
Een bezoek aan een inloophuis is gratis. Men kan binnenlopen zonder afspraak en zonder verwijsbrief

Specialisten

Martens- Donkers, mevrouw I.

Casemanager oncologie/ oncologieverpleegkundige

Brussel, mevrouw J. van

Casemanager oncologie

Hofmans, mevrouw I.

Casemanager oncologie