Compliment, klacht en suggestieIs onze zorg naar wens?

Wij doen ons uiterste best uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het zo zijn dat er iets niet naar verwachting verloopt. Wij willen u vragen dit met ons te delen zodat we onze zorg verder kunnen verbeteren. U kunt hier een compliment of suggestie geven en de klachten procedure bekijken. Uw mening kunt u ook bij het onafhankelijke kwaliteitsplatform voor de zorg kwijt via de website Zorgkaart Nederland. Hiermee helpt u andere patiënten bij het maken van hun keuze.

Onderzoeken
Het Elkerliek ziekenhuis wil graag dat u tevreden bent over onze medische zorg en dienstverlening. Daarom onderzoeken wij hoe u onze zorg ervaart. Op die manier krijgen wij inzicht in de kwaliteit van onze zorg vanuit het perspectief van de patiënt en biedt dat ons mogelijkheden om onze zorg te verbeteren.

PREM-onderzoek
Het Elkerliek onderzoekt de ervaringen van haar patiënten op een systematische manier, onder andere met behulp van de Patient Reported Experience Measures (PREM). Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patient. PREM-vragen zijn onder andere: ‘Luisterde uw behandelaar goed naar uw klachten?’. Resultaten geven ons input voor mogelijke verbeteringen in onze zorg en diensten. Bovendien kunnen we resultaten van deze meting vergelijken met andere ziekenhuizen.
 
Het PREM-onderzoek wordt in opdracht van het Elkerliek ziekenhuis één keer per jaar uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, MediQuest. Een groot deel van onze patiënten ontvangt hiervoor een brief met de vraag om mee te doen. De keuze voor de onderzoeksdeelnemers is in handen van MediQuest en gebeurt steekproefsgewijs. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Het wordt niet bekend of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan niet worden achterhaald welke antwoorden u heeft gegeven. Uw deelname heeft geen invloed op uw behandeling.
 
Wilt u meer weten over het PREM-onderzoek?
In de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden vindt u meer informatie.

PROM-onderzoek
Naast de ervaringen, wil het ziekenhuis ook graag in beeld brengen wat de uitkomsten van hun zorg zijn. Een Patient Reported Outcome Measures (PROM) is een digitale vragenlijst met vragen, waarbij de patiënt door het beantwoorden van de vraag/vragenlijst, zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Door de vragenlijst op meerdere momenten (bv. voor en na een operatie) voor te leggen aan de patiënt, is de uitkomst van zorg zichtbaarder te maken.

Korte vragenlijsten tijden opname of na een polikliniekbezoek
Het kan zijn dat u bij opname of na een poliklinisch consult uitgenodigd wordt om een paar vragen digitaal te beantwoorden. Dit zijn vragen, die een afdeling zelf opstelt, omdat ze heel graag uw mening willen horen en meenemen in verbeteringen van zorg. Vragen over bijvoorbeeld de aandacht van de medewerkers voor u, of over de inrichting van de wachtkamer. Positieve reacties van u, omdat u (heel) tevreden bent. En suggesties voor verbetering als u wilt laten weten dat het beter kan. 

Geef uw mening op ZorgkaartNederland