Stempolikliniek

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Stempolikliniek

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Stempolikliniek

Wat is de stempolikliniek?

Een goede stemconditie is voor bepaalde beroepsgroepen van groot belang. Leerkrachten, instructeurs, zangers, telefonisten, receptionisten; iedereen die beroepsmatig zijn stem gebruikt is gebaat bij een goede stemconditie. Maar ook voor degenen die hun stem niet professioneel gebruiken is het belangrijk goed bij stem te zijn.

De afdeling Logopedie van het Elkerliek ziekenhuis is gestart met een consult Logopedie voor mensen met diverse stemklachten, waaronder ook slikklachten. Vroegtijdig en preventief stemonderzoek, gericht op zowel het stemorgaan als het functioneel stemgebruik, is de meest ideale combinatie.

Wat kunt u verwachten?

Stemklachten komen in allerlei vormen voor. De oorzaken van stemklachten kunnen uiteenlopen van verkeerd stemgebruik en eenzijdige belasting tot overbelasting. In de logopedie ligt de nadruk steeds meer op vroege preventie van stemklachten. Symptomen ontstaan meestal geleidelijk en zijn in het begin licht van aard. Wanneer je er niet vroeg bij bent is de kans echter groot dat er chronische klachten ontstaan die kunnen leiden tot stress en arbeidsongeschiktheid. Zangers of mensen met een spreekberoep zijn gebaat bij een regelmatige stemscreening en inzicht in hun eigen stemmogelijkheden-, beperkingen en beïnvloedende factoren. Dit om de kans op chronische klachten te voorkomen.

Voor de patiënten met de volgende symptomen kunt u een consult aanvragen:

 • dysfonie langer dan een week
 • globusgevoel
 • afonie
 • veel kuchen en keelschrapen
 • onvoldoende draagkracht van de stem
 • gevoel van toegeknepen keel/druk in de keel
 • na twee dagen werken hees zijn
 • gevoel dat spreken moeite kost
 • veranderingen in de zangstem
 • pijn bij spreken
 • pijn bij het slikken of slikproblemen

Contact

Een logopedisch consult bestaat uit een intake, stemonderzoek gericht op bereik in spreek- en zangstem, stemkwaliteit en stemproductie en palpatie van de halsmusculatuur. Daaruit volgt een persoonlijk stemprofiel en indien nodig een advies voor stemtherapie. We werken samen met stemtherapeuten en logopedisten in de regio.

Uw patiënt kan met uw verwijzing een afspraak maken via telefoonnummer 0492-595620 of via e-mail logopedie@elkerliek.nl.