Raaklijnen maart 2013

Mededelingen

Nieuwe telefoonnummers voor de eerstelijn

Vanaf 3 april gaat het Elkerliek ziekenhuis over op een nieuw telefoonsysteem. Een aantal telefoonmmers voor de eerstelijn zal hierdoor veranderen. Dit zijn de gewijzigde nummers:

  • Pijnpoli   0492-595931
  • Endoscopie afdeling  0492-595871
  • Algemeen Klinisch Laboratorium  0492-595045

Voorkom en herken een beroerte

Dinsdag 14 mei is de Dag van de Beroerte. Op die dag wordt extra aandacht gevraagd voor beroerte. Per jaar krijgen ruim 40.000 mensen te maken met een CVA. CVA is in Nederland de grootste oorzaak van (blijvende) invaliditeit en onder vrouwen doodsoorzaak nummer één. De ketenpartners vragen gezamenlijk aandacht voor dit onderwerp met als thema ‘Voorkom en herken’.


Instructiebijeenkomst D-dimeer

Momenteel worden er weer een instructiebijeenkomst gehouden voor het gebruik van de D-dimeertest in de huisartspraktijk. Op 16 april vindt deze plaats. Indien u of uw assistente hieraan wil deelnemen kunt u of uw assistente hier aanmelden.