Wie is mijn dokter?Slegers-Althuizen, mevrouw L.

Transferverpleegkundige Nazorgteam

BIG-nummer: 59003190130

Aandachtsgebieden

  • Het Nazorgteam kan worden ingeschakeld als u uitbehandeld bent in het ziekenhuis, om samen met u en/of familie te onderzoeken welke zorg er nodig en haalbaar is rondom het aanstaande ontslag.

Ga naar:

Leonie Slegers