Extra aandacht dementie mensen met een migratie achtergrond

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2020 | Extra aandacht dementie mensen met een migratie achtergrond

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Extra aandacht dementie mensen met een migratie achtergrond

Helmond is een dementievriendelijke gemeente en richt zich op het meedoen van mensen met dementie in hun eigen leefomgeving. Senioren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond hebben een verhoogd risico op dementie. Ook in Helmond wonen veel 60-plussers met een migratie achtergrond. Om daar meer aandacht voor te hebben organiseerden Dementievriendelijk Helmond, de Zorgboog en het Elkerliek op dinsdag 11 februari een workshop voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, psychologen, wijkverpleegkundigen en andere professionals die veel werken met senioren met een migratie achtergrond.

Het programma van de avond was gevarieerd. De presentaties over signaleren en over cultuursensitieve communicatie van landelijke expertisecentrum Pharos zorgden ervoor dat professionals weer even extra stil stonden bij hoe je beter aan kunt sluiten bij cultuurverschillen. Vanuit de praktijk vertelden vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst hoe dementie beleefd wordt en waar professionals rekening mee kunnen houden om mensen met dementie beter te ondersteunen. Daarnaast demonstreerden een geriater en neuropsycholoog van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam een dementie-screeningsinstrument voor anderstaligen en laaggeletterden. Een erg handige tool voor huisartsen, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde.