Zorgboog opent informatiepunt in Elkerliek

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Zorgboog opent informatiepunt in Elkerliek

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Zorgboog opent informatiepunt in Elkerliek

De Zorgboog heeft sinds 9 juli 2018 een Zorgbooginformatiepunt in de bezoekershal van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Met dit informatiepunt biedt de Zorgboog een laagdrempelig loket waar ziekenhuisbezoekers terecht kunnen met hun vragen over zorg.

“De gezondheidsorganisaties in de regio werken steeds meer samen om integrale zorgconcepten aan de cliënt of patiënt te kunnen bieden", vertelt Eveline de Bont, voorzitter Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis. "Met als doel dat inwoners met een zorgvraag zo weinig mogelijk drempels ervaren tussen de ene en de andere zorgorganisatie. Dit is daar een mooi voorbeeld van en past goed bij het streven van het ziekenhuis om als een zorggids patiënten ook buiten de muren van het ziekenhuis verder te helpen."

Eigen regie
Petra de Regt, directeur wonen en welzijn van de Zorgboog: "De manier waarop we naar gezondheid kijken, verandert. De focus ligt vaker op de veerkracht en de eigen regie van mensen. Gezondheid gaat ook wat ons en het Elkerliek betreft niet langer alleen over al dan niet lichamelijk of geestelijk ziek zijn: gezondheid gaat over het hele leven."

De juiste weg
"We zien daarbij ook dat de zorg complex is voor burgers", vervolgt Petra de Regt. "Onder meer door regelgeving en de vele specialisaties in de zorg. Mensen zien door de bomen het bos niet meer waardoor het hen lastig wordt gemaakt om zelf regie te nemen. Zorgorganisaties dienen daar oog voor te hebben en zij kunnen samen burgers helpen de juiste weg te vinden in het zorgdoolhof. Vorig jaar heeft de Zorgboog de zorgmakelaar geïntroduceerd en nu maken we een volgende stap met een informatiecentrum dicht bij de ziekenhuisbezoeker."

Goed geregeld
De Zorgboog en het Elkerliek willen ook de komende jaren blijven inspelen op de wensen vanuit alle generaties. Petra de Regt: "Wij zijn er voor iedereen die een bepaalde zorgvraag heeft en die zijn of haar zaken tijdig en goed wil regelen. We zijn er trots op om hier samen met een grote betrouwbare partij in op te kunnen trekken.”

Welkom
Het informatiepunt van de Zorgboog bevindt zich direct rechts bij de draaideur van de hoofdingang. Bij de informatiebalie kan ter plaatse kraamzorg worden aangevraagd, kunnen afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen én kunnen allerlei andere vragen worden gesteld over het brede zorg- en dienstverleningsaanbod van de Zorgboog. Ook is tal van informatiemateriaal beschikbaar.