Sterftecijfers

U bevindt zich hier: Home | Over ons | Kwaliteit en Veiligheid | Prestatie indicatoren | Sterftecijfers

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Sterftecijfers

HSMR Elkerliek ziekenhuis 2017

In onderstaande tabel wordt de definitieve Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2017. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. De HSMR van het Elkerliek over 2017 is 91. Een HSMR cijfer van 100 wil zeggen dat het  aantal verwachte sterfgevallen gelijk is aan het daadwerkelijk aantal patiënten die in het ziekenhuis zijn komen te overlijden.

De methode om de HSMR te berekenen is onderhevig geweest aan modelonderhoud. De belangrijkste aspecten van het modelonderhoud zijn dat de HSMR’s worden berekend over alle diagnosegroepen (in plaats van alleen de 50 met de hoogste sterfte) en dat vanaf verslagjaar 2015 ook de ’langdurige observaties zonder overnachting’ worden meegenomen. Dit modelonderhoud sluit aan bij de aangepaste Regeling verplichte publicatie sterftecijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die in juli 2016 is ingegaan. In het CBS-onderzoeksrapport ’Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in HSMR’ (gepubliceerd op www.cbs.nl) is een verantwoording van dit onderdeel te vinden.

De rapportage is gebaseerd op gegevens van opnames van januari t/m december 2017.Periode

Aantal
opnamen


Aantal
sterfgevallen

Verwacht
aantal
sterfgevallen


HSMR
95% betrouw-
baarheids-
interval HSMR

2015
2016
2017

2015-2017

17.278
17.001
16.251

50.530

317
309
307

933

329
341
339

1.009

96
91
91

93

(86 - 108)
(81 - 101)
(81 - 101)

(87 - 99)

Wat is de HSMR?

De HSMR is een methode waarbij wordt ingeschat of er in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte.

De HSMR sterftecijfers maken het mogelijk om sterftecijfers met elkaar te vergelijken. Als het sterftecijfer van een ziekenhuis bijvoorbeeld bovengemiddeld is, zegt dat nog niets over de kwaliteit van zorg. Wel is dat aanleiding om, naast de onderzoeken die al worden uitgevoerd, te achterhalen wat de oorzaken van het hogere gemiddelde kunnen zijn.

Vermijdbare sterfte

Bij elke patiënt die is overleden in het ziekenhuis vindt dossieronderzoek plaats. Zo houden wij goed in de gaten of er mogelijk sprake is geweest van vermijdbare sterfte. Dit dossieronderzoek doen wij volgens de landelijk ontwikkelde EMGO-Nivel triggerlijst.

Leeswijzer sterftecijfers

Bekijk ook de leeswijzer sterftecijfers, die door de consumentenbond is uitgebracht als toelichting.