Raad van Toezicht

U bevindt zich hier: Home | Over ons | Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis is een stichting. Conform de statuten zijn een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Toezicht houdt toezicht. De Raad van Toezicht laat zich bij haar werkzaamheden leiden door de Governance code, hetgeen onder meer betekent dat de Raad toezicht houdt op het functioneren van de stichting en de Raad van Bestuur controleert en adviseert.

Specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn:

 • goedkeuren meerjarenbeleid;
 • goedkeuren van de begroting en de jaarrekening;
 • benoeming en bezoldiging Raad van Bestuur;
 • toezicht houden op het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • naleving van de uitgangspunten van corporate governance.
   

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter
 • drs. F.J.M. Croonen
 • ing. R.A.C. van Heugten
 • J. Nogarede-Hoekstra MA
 • J.H. van der Steen
 • drs. W.R. den Hartog RA
 • drs. H.P.A.M. Geven