De Ondernemingsraad

U bevindt zich hier: Home | Over ons | De Ondernemingsraad

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad geeft de medewerkers een stem in de dagelijkse gang van zaken en het voorgenomen beleid van het Elkerliek ziekenhuis. Zij hebben rechtstreeks overleg met de Raad van Bestuur. Er wordt hierbij in het bijzonder gekeken of de personele belangen niet in het geding zijn. Dit wordt altijd afgewogen tegen het licht van een gezonde organisatie.

Samenstelling

De Ondernemingsraad van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit 15 leden. Om er zeker van te zijn dat de Ondernemingsraad zo breed mogelijk wordt samengesteld, werkt het Elkerliek ziekenhuis met kiesgroepen. De OR kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Samen met de ambtelijk secretaris vormen zij het dagelijks bestuur. De overige 13 OR-leden zijn onderverdeeld in twee commissies. Beide commissies hebben een voorzitter en een secretaris. De commissies vergaderen eenmaal per week. De voorzitters van de commissies vormen samen met het dagelijks bestuur, de kerngroep. De kerngroep heeft een sturende rol en behandelt de lopende zaken, bereidt projecten voor, formuleert de doelstelling en bepaalt welke commissie de projectopdracht in behandeling neemt.

Vergaderen

 • De kerngroep en de OR-commissies vergaderen eenmaal per week.
 • De OR vergadert acht keer per jaar.
 • De OR vergadert zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur, deze vergadering heet de overlegvergadering.

Missie

 • De OR is een intermediair tussen de medewerkers en bestuurder.
 • De OR vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen.
 • De OR is onafhankelijk en laagdrempelig.
 • De OR heeft een proactieve opstelling, toetst en adviseert.

Kernwaarden

De OR staat voor en handelt volgens de volgende principes:

 • sociaal beleid met oog voor de menselijke maat;
 • duidelijkheid;
 • onafhankelijkheid;
 • verbinden van beleid en uitvoering;
 • verantwoordelijkheid;
 • beschermen van de rechtspositie van de medewerker.

Doelen 2017-2018

 • medewerkers aan het werk houden met goede randvoorwaarden;
 • de relatie met de achterban intensiveren;
 • transparantie in de organisatie bevorderen;
 • toezien op een veilige werkomgeving;
 • vriendelijke en veilige zorg;
 • er op toezien dat beleidsdoeleinden eerst SMART worden geformuleerd voordat beleid wordt uitgevoerd;
 • de communicatie in de lijnorganisatie stimuleren.