i-4-1 Healthproject

U bevindt zich hier: Home | Afdelingen | Hygiëne & Infectiepreventie | i-4-1 Healthproject

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

i-4-1 Healthproject

Interreg

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Rol Elkerliek ziekenhuis

In samenwerking met andere Nederlandse en Belgische ziekenhuizen ontwikkelt het Elkerliek een Infectie Risico Scan (IRIS). Dit is een meetmethode die op een eenvoudige manier zichtbaar maakt hoe het in een ziekenhuis gesteld is met bijvoorbeeld de schoonmaak, de aanwezigheid van resistente bacteriën en het optreden van infecties bij patiënten. Deze informatie is nuttig voor de medewerkers in het ziekenhuis om de zorg nog veiliger te maken. Met snelle verbetertrajecten willen we de knelpunten op het gebied van infectiepreventie in kaart brengen en optimaliseren, daar hebben alle patiënten direct voordeel bij!

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.