Hygiëne & Infectiepreventie

U bevindt zich hier: Home | Afdelingen | Hygiëne & Infectiepreventie

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Hygiëne & Infectiepreventie

Wat is Hygiëne & Infectiepreventie?

Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer zes een ziekenhuisinfectie. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste hygiënische maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie bewaakt en bevordert de hygiëne in het ziekenhuis. De afdeling geeft artsen en verpleegkundigen advies en ondersteuning om verspreiding van bacteriën en virussen tijdens het werk te minimaliseren. Zodat een infectie, zowel bij patiënten als bij medewerkers tot een minimum beperkt kunnen blijven. Deze maatregelen zijn tevens beschreven in infectiepreventie-protocollen.

Op de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werken drie adviseurs infectiepreventie, een infectiepreventie-verpleegkundige en een administratief medewerker. De afdeling wordt vakinhoudelijk aangestuurd door de medisch microbioloog.

Wat kunt u verwachten?

Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid in infectiepreventie. Dit beleid wordt afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving. De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie zet nieuwe landelijke ontwikkelingen om in beleid voor het Elkerliek ziekenhuis en wil zorg dragen voor hygiëne in het dagelijkse handelen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd.

Dit doen we onder andere door:
• Het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties
• Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en het gewenste effect   opleveren
• Het geven van voorlichting en scholing
• Het deelnemen aan onderzoeken naar de diverse ziekenhuisinfecties
• Coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte

Naast de zorg gericht op de patiënt, hechten we ook veel belang aan de hygiënische zorg voor de medewerker, bezoeker en omgeving.

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

U kunt helpen besmettingen te voorkomen door:
• Regelmatig uw handen te wassen; altijd na toiletgebruik of na contact met iets wat niet schoon is en vóór het eten.
• Niet met uw handen aan wonden, infusen en catheters komen.
• Bezoekers kunnen ook infecties veroorzaken, bijvoorbeeld als ze verkouden zijn. Laat hen met de verpleging overleggen of het verstandig is om op bezoek te komen.
• Sommige mensen hebben een verhoogd risico om de MRSA-bacterie bij zich te dragen. Dat kan het geval zijn als u werkzaam bent met levende varkens of vleeskalveren, of woonachtig bent op een varkens- of vleeskalverenbedrijf, of als u onlangs behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis. Meld dit ook (liefst telefonisch) bij uw behandelend arts, zodat hij passende maatregelen kan nemen.
• In geval van een besmettelijke aandoening is het nodig om extra maatregelen te nemen. We noemen dit isolatieverpleging. Welke extra maatregelen er nodig zijn hangt af van de ziekte. U en uw bezoekers dienen deze maatregelen goed op te volgen.

Contact

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft met betrekking tot Hygiëne & Infectiepreventie, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen indien nodig contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie.