Hematologische aandoeningen

U bevindt zich hier: Home | Aandoening, behandeling en onderzoek | Hematologische aandoeningen

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Hematologische aandoeningen

Wat zijn hematologische aandoeningen?

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Hiertoe behoren aandoeningen van het bloed, beenmerg en lymfklieren. Een hematoloog is een internist die een extra opleiding in de hematologie heeft gevolgd. Binnen de hematologie zijn veel verschillende soorten aandoeningen en behandelingen te onderscheiden. De aandoeningen kunnen erfelijk zijn, bij de geboorte al aanwezig zijn of pas op latere leeftijd ontstaan. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen. Dit onderscheid zegt niets over de ernst van de ziekte of over de mogelijkheid te genezen. Er zijn goedaardige aandoeningen die ongeneeslijk of levensbedreigend zijn en er zijn kwaadaardige aandoeningen die vrijwel zonder klachten verlopen, goed te genezen zijn en die de levensverwachting van patiënten niet verkorten.

Goedaardige hematologische aandoeningen

De goedaardige hematologische aandoeningen kunnen in drie groepen worden ingedeeld:

  • Aandoeningen waarbij sprake is van een tekort aan goed functionerende rode bloedcellen of hemoglobine
  • Aandoeningen waarbij een tekort is aan goed functionerende bloedplaatjes of stollingsfactoren
  • Overige aandoeningen

Meer informatie over de verschillende goedaardige hematologische aandoeningen, vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

Kwaadaardige hematologische aandoeningen

Normale lichaamscellen groeien, delen en sterven volgens een vast patroon. Nieuwe cellen worden aangemaakt om beschadigde, versleten of afgestorven cellen te vervangen. Door veranderingen in het DNA kunnen zich echter kwaadaardige cellen ontwikkelen. Deze kankercellen blijven groeien en zich delen en wijken af van normale cellen. In plaats van te sterven, blijven ze in leven en produceren ze nieuwe abnormale cellen.

Sommige vormen van kwaadaardige hematologische aandoeningen vormen een tumor (een abnormale weefselmassa). Andere vormen - zoals leukemie - doen dit niet. Bij dit laatste type bloedkanker zijn het bloed en de bloedvormende organen betrokken en bewegen de kwaadaardige cellen zich naar andere weefsels waar ze zich vermeerderen.
Omdat in tegenstelling tot vele andere kankersoorten (zoals longkanker, alvleesklierkanker, darmkanker) de kwaadaardige bloedcellen zich in de bloedbaan bevinden en voortdurend circuleren, spreken we bij hematologische kanker niet van uitzaaiingen, maar van stadia. Het stadium van de ziekte geeft dan aan in hoeverre de kwaadaardige cellen zich op andere plaatsen van het lichaam hebben genesteld.

Er zijn een aantal kwaadaardige hematologische aandoeningen:

Onderstaande ziektebeelden zijn goedaardig, maar hebben soms gelijkenis met een kwaadaardige aandoening en worden ook als dusdanig behandeld:

Meer informatie over de verschillende hematologische aandoeningen, vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie

Behandeling

Gedurende het stellen van de diagnose, het inzetten van een behandeling en gedurende de behandeling, werken de artsen van het Elkerliek ziekenhuis intensief en structureel samen met artsen van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Dit gebeurt onder andere in een overleg dat tweewekelijks plaatsvindt. Ook uw huisarts wordt voor dit overleg uitgenodigd en krijgt het verslag van deze bespreking binnen drie werkdagen.

Meer algemene informatie over de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker in het Elkerliek ziekenhuis vindt u op de pagina dagbehandeling / polikliniek Hemato–Oncologie. Op deze afdeling vinden zowel poliklinische spreekuren als behandelingen plaats voor mensen met hematologische - en oncologische aandoeningen.

Voor meer specifieke informatie over de behandeling van kwaadaardige hematologische aandoeningen in het Elkerliek ziekenhuis krijgt u van uw behandelend arts en de oncologieverpleegkundige.

Kwaliteit van zorg

De zorg en behandeling van bloed- en lymfklierkanker in het Elkerliek ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden die zijn opgesteld door: de Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten, Lymfklierkanker Vereniging Nederland, de Stichting Contactgroep Leukemie en de Contactgroep Stamceltransplantaties, met ondersteuning van het bureau van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en onderzoeksbureau MediQuest. Voor meer informatie over de voorwaarden en de kwaliteitsinformatie van het Elkerliek ziekenhuis, kunt u terecht op de website van NFK.