Gespreksgroep: De Hier en Nu groep

U bevindt zich hier: Home | Aandoening, behandeling en onderzoek | Gespreksgroep: De Hier en Nu groep

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Gespreksgroep: De Hier en Nu groep

Gespreksgroep voor cliënten van de Regenboog

Doel van de groep

Het bieden van lotgenotencontact, emotionele en praktische steun. Het creëren van een gelegenheid waarin ieder als volwaardige gesprekspartner kan deelnemen aan een gesprek. Lotgenotencontact en het delen van ervaringen kan een positieve verandering in stemming en gevoelens teweegbrengen. Daarnaast het trainen van cognitieve vaardigheden, zoals het verbeteren van 'oriëntatie in tijd, plaats en persoon. Oefenen van het luisteren naar elkaar, concentreren, aandacht richten en verleggen van ene spreker naar andere spreker. Oefenen van gespreksvoering. Eventueel het oefenen van specifieke communicatieve vaardigheden (op aansturing van logopedist).

Thema's

In elke bijeenkomst zal een thema centraal komen te staan. Tijdens de Hier en Nu groep kunnen allerhande thema’s de revue passeren die u bezig kunnen houden. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn:

  • Het nieuws
  • Omgaan met beperkingen
  • Ouder worden
  • Namen
  • Vriendschap
  • Pijn
  • Dankbaarheid
  • Kerst

Vorm

De Hier en Nu groep zal iedere week plaatsvinden, begeleid door twee vaste personen, namelijk door de activiteitenbegeleider en de psycholoog. Een bij eenkomst duurt ongeveer een uur. Per bijeenkomst zal een thema gekozen worden, soms door de begeleiders, maar ook in samenspraak met de deelnemers. De
begeleiders zullen door middel van materialen (krantenartikelen, muziek, verhalen, vragen, spreekwoorden etc.) zaken bespreekbaar maken. Deelnemers zullen ook zelf uitgenodigd worden om thema's in te brengen die hen bezighouden en om bij vastgestelde thema's materialen aan te vullen. Tijdens het multidisciplinaire overleg wordt per deelnemer geëvalueerd of vervolg van de deelname verder gewenst is.

Groepsgrootte

De groep zal bestaan uit 4 tot 6 personen. Deelname is niet vrijblijvend. Wanneer mensen zijn aangemeld, worden zij verwacht en is het niet de bedoeling dat er andere afspraken tussendoor komen.

Privacy

Alles wat binnen de groep ter sprake komt is vertrouwelijk. In het zorgleefplan van de deelnemers wordt door de begeleiders kmi gerapporteerd naar aanleiding van het proces en mate van deelname.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt naar aanleiding van een wens in het zorgleefplan of op aanraden van een lid van het multidisciplinair team. Mocht u als cliënt belangstelling hebben voor deze gespreksgroep, geeft u dit dan aan bij uw zorgcoördinator of bij de activiteitenbegeleidster.

Wanneer vindt de Hier en Nu groep plaats

Elke week vindt er een bijeenkomst plaats op maandag, van 15.00u tot 16.00 u. De bijeenkomsten vinden plaats op de afdeling.