Cliëntenraad

U bevindt zich hier: Home | Over ons | Cliëntenraad

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad behartigen de algemene belangen van patiënten (of hun vertegenwoordigers) van het Elkerliek ziekenhuis. Wij doen dit door invloed uit te oefenen op het ziekenhuisbeleid. De Raad heeft verzwaard adviesrecht over alle regelingen die patiënten direct of indirect treffen zoals de kwaliteit- en veiligheid van de zorg, faciliteiten zoals voeding of het bezoek- en parkeerbeleid. Ook adviseren wij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over zaken die de patiënt niet direct raken zoals de begroting van het ziekenhuis, de jaarrekening of bouwplannen en fusies. Om uw belangen goed te kunnen behartigen, horen wij graag welke onderwerpen u raken. Welke zaken verdienen volgens u meer aandacht of zijn voor verbetering vatbaar? Laat het ons weten!

De Cliëntenraad is onafhankelijk en is geen verantwoording schuldig aan derden.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit 8 leden.

Staand: Dhr. F. van Keulen, Dhr. H. Hofmans, Mw. H. Jalink, Mw. M. Jonkers, Dhr. T. Witlox. Zittend: Mw. I. Mulders (ambtelijk secretaris), Mw. C. Bombeeck, Mw. H. Verhoeven.

Op de foto van links naar rechts:
Staand: Dhr. F. van Keulen, Dhr. H. Hofmans, Mw. H. Jalink, Mw. M. Jonkers, Dhr. T. Witlox.
Zittend: Mw. I. Mulders (ambtelijk secretaris), Mw. C. Bombeeck, Mw. H. Verhoeven.
Wij zetten op vrijwillige basis onze ervaring-, deskundigheid en betrokkenheid bij het Elkerliek ziekenhuis in.

Werkzaamheden

De Cliëntenraad vergadert elke maand (behalve in de vakantieperiode). Daarnaast hebben alle leden van de Cliëntenraad een aandachtsveld. De leden van de Cliëntenraad bezoeken met enige regelmaat bijeenkomsten binnen het ziekenhuis om daar zelf kennis te nemen van en mee te praten over de gang van zaken.

In de folder Cliëntenraad, het jaarverslag 2018 en het werkplan 2019-2021 leest u meer over de werkzaamheden van de Cliëntenraad.

Communiceren

Voor ons is ook het contact met de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis belangrijk. We willen graag weten wat er leeft en hoe u over bepaalde onderwerpen denkt. Een belangrijke bron van informatie leveren de enquêtes die patiënten invullen naar aanleiding van hun behandeling. Zijn er onderwerpen waarover u met ons van gedachten wilt wisselen? Neemt u gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken per telefoon en per mail.

Contact

telefoon: 0492-595105
e-mail: clientenraad@elkerliek.nl