Disclaimer website

U bevindt zich hier: Home | Contact | Disclaimer

Disclaimer website

Uitsluiting aansprakelijkheid

De website van het Elkerliek ziekenhuis biedt patiënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen in het Elkerliek ziekenhuis.
 
Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.elkerliek.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Het Elkerliek ziekenhuis is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van www.elkerliek.nl of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Veiligheid

Met de groots mogelijke zorg probeert het Elkerliek ziekenhuis de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft het Elkerliek ziekenhuis hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Elkerliek ziekenhuis. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elkerliek ziekenhuis.

Cookiewetgeving

Sinds 5 juni 2012 dient iedere website te voldoen aan de nieuwe cookiewetgeving. Dit houdt in dat websites bezoekers op voorhand toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De website van het Elkerliek ziekenhuis bevat ook cookies. Op dit moment werken wij aan een oplossing om volledig te voldoen aan de eisen die de nieuwe cookiewetgeving stelt.

Links

Op de website van het Elkerliek ziekenhuis staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het Elkerliek ziekenhuis beheerd en het Elkerliek ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

E-mail

Door het Elkerliek ziekenhuis verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Het Elkerliek ziekenhuis staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. 

Contact

Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactieraad website van het Elkerliek ziekenhuis. Voor vragen over en reacties op de site kunt u contact opnemen met Marlies Pragt, medewerker communicatie en webmaster van het Elkerliek ziekenhuis: communicatie@elkerliek.nl
 
U kunt dit adres niet gebruiken om vragen te stellen aan medewerkers van het ziekenhuis. Ook verzoeken wij u dit e-mailadres niet te gebruiken om ons informatie,  voorlichtings- of reclamemateriaal  toe te sturen.